web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

Бакалавърски програми

Редовна форма на обучение

ПН 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Автомобилна техника.

ПН 5.2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

 • Електроенергийна техника.

ПН 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА,

 • Телекомуникационни и информационни системи;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Информационно и компютърно инженерство;
 • Компютърни и комуникационни системи;
 • Хардуерни и софтуерни системи.

ПН 4.1. ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

 • Инженерна физика;
 • Екоенергийни технологии.

ПН 1.3. Педагогика на обучението по физика

 • Физика и математика;
 • Физика и астрономия;
 • Учител по предмета „Човекът и природата“.

Задочна форма на обучение

 • Инженерна физика.

ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ В ПН 5.3 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

 • Компютърни и комуникационни системи“, редовна форма на обучение.

Магистърски програми

ПН 5.3 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

 • Телекомуникационни и информационни системи;
 • Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите;
 • Информационно и компютърно инженерство.

ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника 

 • Телекомуникационни и информационни системи.

ПН 4.1 ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ:

 • Физика на кондензираната материя;
 • Медицинска радиационна физика и техника;
 • Хранителна физика;
 • Нови материали;
 • Фотоника и модерни оптични технологии;
 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Физика на земята и геоекология;
 • Субатомна физика.

ПН 1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА:                                        

 • Учител по физика;
 • Педагогика на обучението по физика;
 • Електронно обучение.
Последна промяна на 10 Октомври 2017