web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

Образователно-квалификационна степен "Бакалвър"

Редовно обучение:

 • Физика и математика
 • Инженерна физика

         с четири специлизирани профила:

         - нови материали;
         - полимери и полимерни технологии;
         - лазeрни и фотонни технологии;
         - медицинска физика;

 • Телекомуникационни и информационни системи
 • Индустриална физика и иновативен мениджънт
 • Телекомуникации с мениджмънт
 • Телематика
 • Физика и астрономия

 Задочно обучение:

 • Инженерна физика

Образователно-квалификационна степен “Магистър” с прием след завършена степен "Бакалавър"

 • Електронна и лазарна техника
 • Информационни и комуникационни системи
 • Хранителна физика
 • Медицинска радиационна физика и техника
 • Учител по физика
 • Учител по инженерни дисциплини
 • Субатомна физика
 • Иконофизика
 • Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите
 • Телекомуникационни и информационни системи
 • Физика на земята
 • Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
 • Телематика
 • Физика на кондензираната материя
 • Фотоника и модерни оптични технологии
Последна промяна на 05 Октомври 2016