web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

 

 проф. д-р Невена Милева
 Декан

 тел: 032/ 261 251
 e-mail: nevena.mileva@gmail.com

 проф. д-р Теменужка Йовчева
 Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 1.3 и 4.1

 тел.: 032/ 261 256
 e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Силвия Стоянова - Петрова

Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 5.1, 5.2, и 5.3

тел. 032/ 261 251

e-mail: si_vest@yahoo.com

 доц. д-р Драгомир Господинов
 Зам. декан по учебни въпроси

 тел.: 032/ 261 278
 e-mail: drago_pld@yahoo.com

 доц. д-р Елисавета Марекова
 Научен секретар

 тел.: 032/ 261 367
 e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg

 Мирена Митова
 Секретар на факултетa

 тел.: 032/ 261 335
info.ffit.pu@gmail.com

 Николина Иванова
 Административен секретар

 тел.: 032/ 261 313

 Екатерина Кочовска
 Инспектор „Учебен отдел“

 тел.: 032/ 261 394

 

Последна промяна на 11 Април 2018