web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

 

 доц. д-р Желязка Райкова
 Декан

 тел: 032/ 261 270, 0331/47039
 e-mail: janeraik@uni-plovdiv.bg

 проф. д-р Теменужка Йовчева
 Зам. декан по научни въпроси

 тел.: 032/ 261 256
 e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

 доц. д-р Драгомир Господинов
 Зам. декан по учебни въпроси

 тел.: 032/ 261 278
 e-mail: drago_pld@yahoo.com

 доц. д-р Елисавета Марекова
 Научен секретар

 тел.: 032/ 261 367
 e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg

 Мирена Митова
 Секретар на факултет

 тел.: 032/ 261 335
info.ffit.pu@gmail.com

 Николина Иванова
 Административен секретар

 тел.: 032/ 261 313

 Екатерина Кочовска
 Инспектор „Учебен отдел“

 тел.: 032/ 261 394

 

Последна промяна на 14 Декември 2016