уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство

 

 проф. д-р Невена Милева
 Декан

 тел: 032/ 261 251
 e-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg

 проф. д-р Желязка Райкова
 Заместник-декан

 Акредитационни процедури и кандидатстудентска кампания

 тел.: 032/ 261 270
 e-mail: janeraik@uni-plovdiv.bg

 доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
 Заместник-декан

 Научноизследователска дейност

 тел.: 032/ 261 251
 e-mail: si.vest.pet@uni-plovdiv.bg

 доц. д-р Елисавета Марекова
 Заместник-декан

 Учебна дейност

 тел.: 032/261 367
 e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg

 доц. д-р Слави Любомиров
 Заместник-декан

 тел.: +359 89 798 9868
 slavilyubomirov@uni-plovdiv.bg

 гл. ас. д-р Иван Бодуров
 Научен секретар

 тел.: 032/ 261 256
 e-mail: bodurov@uni-plovdiv.bg

 Мирена Митова
 Секретар на факултетa

 тел.: 032/ 261 335

 Екатерина Кочовска
 Инспектор „Учебен отдел“

 тел.: 032/ 261 394

 

Последна промяна на 10 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол