web accessibility bulgarian flag english flag

Катедри

Катедра “Експериментална физика”

проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева

Ръководител катедра

доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович

доц д-р Драгомир Колев Господинов

доц.  д-р Тодорка Лулчева Димитрова

доц. д-р Ася Петрова Виранева

доц. д-р Гинка Калчева Екстнер

доц. д-р Елисавета Георгиева Марекова

гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров

инженер Минчо Тодоров Христов

физик Георги Иванов Иванов

физик Стефан Николаев Николов

 

 

 

Катедра “Оптика, атомна и теоретична физика”

проф. д-р Ваньо Джанков Чолаков

Ръководител катедра

гл. ас. д-р Валери Стоянов Сербезов

гл. ас. д-р Диана Йосифова Дакова

гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов

ас. д-р  Иван Кръстев Иванов

ас. Валери Ганчев Кабаджов

ас. Мариана Филипова Шопова

физик Христо Танев Петров

 

 

Катедра "ЕКИТ" -www.dipseil.net

доц. д-р Силвия Велкова Стоянова - Петрова

Ръководител катедра

проф. д-р Невена Стоянова Милева

проф. д-р Росица Желязкова Донева

доц. д-р Даринка Минчева Манова

доц. д-р Румен Костадинов Попов

доц. д-р  Димитър Михайлов Токмаков

доц. д-р Надежда Митева Кафадарова

гл. ас. д-р Сотир Иванов Сотиров

физик Николай Вакрилов Вакрилов

физик Димитър Ангелов Шуманов

орг. уч. дейност Йорданка Атанасова Папардова

 

 

Катедра "Методика на обучението по физика"

доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова

Ръководител катедра

доц.  д-р Желязка Димитрова Райкова

гл. ас. д-р Христина Георгиева Петрова

гл. ас. д-р Цветанка Павлова Михайлова

гл. ас. д-р Надежда Йорданова Каймаканова

ас. д-р Анелия Минчева Дакова

ас. Мариета Иванова Атанасова

ас. Делко Атанасов Златански

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 14 Декември 2016