web accessibility bulgarian flag english flag

Катедри

Катедра „Електроника, комуникации и информационни технологии“ (ЕКИТ),  База - Пловдив

 1. Доц. д-р инж. Силвия Велкова Стоянова-Петрова - Ръководител на катедрата
 2. Проф. д-р инж. Невена Стоянова Милева
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева
 4. Доц. д-р инж. Даринка Минчева Манова
 5. Доц. д-р инж. Димитър Михайлов Токмаков
 6. Доц. д-р инж. Надежда Митева Кафадарова
 7. Доц. д-р инж. Румен Костадинов Попов
 8. Гл. ас. д-р инж. Сотир Иванов Сотиров
 9. Ас. д-р инж. Диана Велкова Стоянова
 10. Ас. инж. Иван Атанасов Божиков
 11. ас. Мими Иванова Василева
 12. Николай Вакрилов Вакрилов – Физик
 13. Димитър Ангелов Шуманов – Физик
 14. Йорданка Атанасова Папардова – Организатор  учебна дейност

 

Катедра „Машиностроене и транспорт“ , База - Смолян

 1. Доц. д-р инж. Кънета Илиева Паскалева - Ръководител на катедрата
 2. Проф. д-р инж. Любомир Георгиев Станев
 3. Доц. д-р инж. Огнян Владимиров Сливаров
 4. Доц. д-р инж. Станислав Любенов Алексиев
 5. Гл. ас. д-р инж. Велко Славчев Рупецов
 6. Гл. ас. д-р инж. Райчо Асенов Минчев
 7. Ас. д-р инж. Емил Георгиев  Велев
 8. Ас. инж. Сашо Красимиров Башев
 9. Ас. инж. Христо Райчев Радев
 10. Петър Анастасов Кименов - Техник – механик

 

Катедра „Електроенергетика и комуникации“, База - Смолян

 1. Доц. д-р инж. Слави Ясенов Любомиров - Ръководител на катедрата
 2. Проф. д-р инж. Иван Костадинов Миленов
 3. Доц. д-р инж. Диан Венков Маламов
 4. Гл. ас. д-р инж. Велислава Христова Райдовска
 5. Гл. ас. д-р инж. Милена Илчева Недева
 6. Гл. ас. д-р инж. Даниела Антонова Шехова
 7. Ас. инж. Станислав Митков Асенов
 8. Ас. инж. Димитър Костадинов Недев
 9. Ас. Георги Николов Кольковски
 10. Инж. Ангел Христов Чекичев - Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
 11. Инж. Кирил Савов Киранов - Инженер, ел. машини и апарати

 

Катедра „Физика“, База-Пловдив

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева - Ръководител на катедрата
 2. Доц. д-р Драгомир Колев Господинов
 3. Доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович
 4. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова
 5. Доц. д-р Ася Петрова Виранева
 6. Доц. д-р Гинка Калчева Експер
 7. Гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров
 8. Гл. ас. д-р Диана Йосифова Дакова
 9. Гл. ас. д-р Иван Кръстев Иванов
 10. Гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова
 11. Стефан Николаев Николов – физик 
 12. Георги Иванов Иванов – физик
 13. Инж. Минчо Тодоров Христов – техническа безопасност

 

Катедра „Образователни технологии“, База-Пловдив

 1. Доц. д-р Желязка Димитрова Райкова - Ръководител на катедрата
 2. Проф. д-р Ваню Джанков Чолаков
 3. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова
 4. Доц. д-р Елисавета Георгиева Марекова
 5. Гл. ас. д-р Христина Георгиева Петрова
 6. Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Каймаканова
 7. Гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов
 8. Гл. ас. д-р Валери Стоянов Сербезов
 9. Ас. Делко Атанасов Златански
 10. Ас. Мариана Филипова Шопова
 11. Преподавател Мариета Иванова Атанасова
 12. Христо Танев Петров – физик
 13. Валентин Ганчев Кабаджов – физик

 

 

 

 

Последна промяна на 04 Декември 2017