уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Факултети
  6. »
  7. Филологически факултет

Филологически факултет


Факултетът е самостоятелен от 1991 година. Историята на южнобългарската хуманитаристика започва през учебната 1973-1974 година, когато се откриват филологически специалности.

В Пловдивския университет Филологическият факултет е най-големият сред деветте факултета. В него се обучават 2500 студенти по 16 специалности в бакалавърска степен, 10 магистърски програми и 3 специализации. Преподавателите са повече от 110, от които 8 професори, 30 доценти, 48 доктори и 50 асистенти.

Факултетът е разположен основно в сградата на Ректората. В Нова сграда се намират библиотеките по славистика, новогръцки език, турски език, английски език, американистика.

Факултетът разполага с 3 компютърни зали и локална компютърна мрежа. Факултетът партнира с университети в Краков, Гниезно, Варшава и Познан (Полша), Будапеща (Унгария), Нови Сад (Сърбия и Черна гора), Баня Лука (Република Сръбска), Университета в Подгорица (Сърбия и Черна гора), Оломоуц и Бърно (Чехия), Братислава (Словакия), с Филологическия факултет на университета в Санкт Петербург (Русия) Брянск (Русия), Минск (Белорус), Киев, Лвов, Бердянск (Украйна), с Карловия университет в Прага, с университета Париж ІV, Бордо, Лил, Арас (Франция), с университета в Лисабон, с Гент (Белгия), с университета в Дрезден (Германия), университета Рохамптън, Съри и Оксфорд (Англия), Глазгоу (Шотландия), Тромсьо (Норвегия), Дрезден, Аахен, Гьотинген, Берлин, Кобленц (Германия), Калифорнийския държавен университет (САЩ).

Студенти на факултета имат възможност да се обучават за определен период (един или два семестъра) в сходни специалности в университетите на Европа и Северна Америка.

Последна промяна на 24 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол