уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство

доц. д.ф.н. Константин Куцаров
Декан

тел.: 032 261 231
тел.: 0882 364 663

email: konstantpol@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Димитър Кръстев
Заместник-декан по учебна дейност, учебна документация, магистърски програми

тел.: 032 261 265 
тел.: +359 884 305 798

email: d_krastev@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Борян Янев
Заместник-декан по научноизследователска дейност, проектна дейност, докторанти, факултетни сайтове

тел.: 032 261 478
тел.: +359 882 389 152

email: byanev@uni-plovdiv.bg 

доц. д-р Ани Кемалова
Заместник-декан по акредитационни процедури и контрол по качеството на обучението

тел.: 032 261 410
тел.: +359 882 394 704

email: a_kemalova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Елена Гетова
Заместник-декан по факултетна организационна дейност, кандидатстудентски мероприятия, реклама, връзки с обществеността

тел.: 032 261 369 
тел.: +359 882 354 513

email: egetova@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Милена Кацарска
Научен секретар по международно сътрудничество и академична мобилност

тел.: +359 889 208 398

email:  mkatsarska@uni-plovdiv.bg

 

 Администрация

Татяна Динкова
Секретар на факултета

тел.: 032 261 332
тел.: +359 884 319 021

email: tpetkova@uni-plovdiv.bg

Мария Гуджева
Организатор УПР                     

тел.: 032 261 443
тел.: +359 884 317 189

email: marygud@uni-plovdiv.bg

 

Адрес:

4000, гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24

Ректорат на Пловдивския университет, ет. 3, каб. 325

тел. 032 261 332 (0884 319 021);

e-mail: : ff@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 10 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол