уеб достъпен сайт български език английски език

Звена

Център за езици и интеркултурна комуникация

Центърът за езици и интеркултурна комуникация е създаден с решение на Академичния съвет на Пловдивския университет през 1998 година и се явявя структурно звено на Филологическия факултет на Пловдивския университет. 

        Задачите на центъра са:

  • Чуждоезиково обучение на студентите и преподавателите на Пловдивския университет;
  • Обучение на чуждестранни студенти и преподаватели по български език;
  • Интеркултурна ориентация на български и чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми (Еразмус, Цепус и др.);
  • Разработка на международни проекти, свързани с изучаването на чужди езици и култури в контекста на интеркултурната комуникация.

Център TestDaF

Последна промяна на 11 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол