уеб достъпен сайт български език английски език

Физико-технологичен факултет

Ин­же­нер­на фи­зи­ка

Медицинска физика

Технологии в телекомуникациите

Телеко­му­ни­ка­ционни и информационни системи

Телекомуникации с мениджмънт

Информационно и компютърно инженерство

Екоенергийни технологии

Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование 

Ма­ши­но­стро­и­тел­на тех­ни­ка и тех­но­ло­гии (Обучение в гр. Смолян)

Автомобилна техника (Обучение в гр. Смолян)

Хардуерни и софтуерни системи (Обучение в гр. Смолян)

Автомобилни електронни системи (Обучение в гр. Смолян)

Електроснабдяване и електрообзавеждане (Обучение в гр. Смолян)

Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт (Обучение в гр. Смолян)

 

Последна промяна на 05 Май 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол