уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.
 6. »
 7. Характеристика на специалности
 8. »
 9. Физико-технологичен факултет
 10. »
 11. Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование

Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по „Човекът и природата“ (5-6-ти клас), учител по биология в прогимназиален етап, учител по химия в прогимназиален етап, учител по физика в прогимназиален етап

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочно

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

   Обучението в ОКС „бакалавър“ по специалността „Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование“ има за цел да подготви учители по интегрирания учебен предмет „Човекът и природата“ (5. – 6. клас), както и по природните науки – биология, химия и физика, за основното училище (7. клас). Студентите получават базисни познания в областта на физиката, астрономията, биологията, химията и педагогическите науки. Предлага се също и приложна педагогическа подготовка, както и психологически познания, което позволява завършилите да провеждат преподавателска и възпитателна дейност в прогимназиалния етап на българското училище.

   Учебният план, по който се обучават тези специалисти, е внимателно балансиран по отношение на научни и на педагогически учебни дисциплини. Обучението се фокусира само върху основните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната образователна степен, за да се избегне трудността, с която обикновено се свързва изучаването на природните науки. Разнообразието от учебни дисциплини прави обучението по тази специалност интересно и съвременно.

   Дипломираните по специалността имат много добри възможности да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиалния етап – човекът и природата (5. и 6. клас), биология, химия и физика в 7-и клас. След едногодишно обучение по магистърска програма по някои от природните науки тези учители биха могли да преподават и в гимназиалния етап на българското училище един от учебните предмети „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда“ и „Биология и здравно образование“.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол