уеб достъпен сайт български език английски език

Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали

    Във филиала се осъществява обучение по специалностите „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и английски език“, „Български език и гражданско образование“, „Начална училищна педагогика и чужд език“,“Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Биология и управление на природните ресурси“ , които са представени при съответните факултети.

Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език

Бъл­гар­ски език и ис­то­рия

История и английски език

Български език и гражданско образование

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна и начална училищна педагогика

Био­ло­гия и управление на природните ресурси

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол