уеб достъпен сайт български език английски език

Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали

    Във филиала се осъществява обучение по специалностите „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и английски език“, „Български език и гражданско образование“, „Начална училищна педагогика и чужд език“,“Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Биология и управление на природните ресурси“ , които са представени при съответните факултети.

Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език

Бъл­гар­ски език и ис­то­рия

Български език, гражданско образование и философия

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна и начална училищна педагогика

Био­ло­гия и управление на природните ресурси

Последна промяна на 25 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол