web accessibility bulgarian flag english flag

Формуляри

 
 
 
 
С формулярите поставени по-горе, Вие като субектът на данни имате възможност да упражните правата си. 
 
Според ОРЗД/GDPR (Общ регламент за защита на личните данни/General data protection regulation) имате право на:
· Информираност (във връзка с обработването на личните Ви данни);
· Достъп до собствените Ви лични данни;
· Коригиране (ако данните са неточни);
· Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
· Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
· Преносимост на личните данни между отделните администратори;
· Възражение спрямо обработването на личните Ви данни.
Последна промяна на 07 Юни 2018