web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Отдел "Управление на човешките ресурси"

Отдел "Управление на човешките ресурси"

Състав

Име

Длъжност

Служ. тел.

E-mail

Стоянка Георгиева

началник на отдела

032/261 223

tania_s_g@abv.bg

Ненка Пъкова

главен експерт

032/261 315

pakova@uni-plovdiv.bg

Теодора Меднева

експерт

032/261 223

teodoramedneva@uni-plovdiv.bg

Марияна Алексова

експерт

032/261 223

alexova_56@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 07 Април 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg