web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Отдел "Управление на човешките ресурси"

Отдел "Управление на човешките ресурси"

Състав

Име

Длъжност

Служ. тел.

E-mail

Ненка Пъкова

началник на отдела

032/261 315

pakova@uni-plovdiv.bg

Стоянка Георгиева

главен експерт

032/261 223

tania_s_g@abv.bg

Теодора Меднева

експерт

032/261 223

teodoramedneva@uni-plovdiv.bg

Марияна Алексова

експерт

032/261 223

alexova_56@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 13 Май 2015