уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел „Управление на човешките ресурси“ (УЧР)

Отдел „Управление на човешките ресурси“ (УЧР)

 

Име

Длъжност

Имейл/Телефон/Стая

Стоянка Георгиева

началник на отдела

tgeorgieva@uni-plovdiv.bg

032/261 223

Ректорат, ет. 1, стая 113

 

Последна промяна на 24 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол