web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Звена » Отдел "Управление на човешките ресурси"

Отдел "Управление на човешките ресурси"

Състав

Име

Длъжност

Служ. тел.

E-mail

Стоянка Георгиева

началник на отдела

032/261 223

tania_s_g@abv.bg
tgeorgieva@uni-plovdiv.bg

Марияна Алексова

експерт УЧР

032/261 315
032/280 048

alexova_56@uni-plovdiv.bg

Теодора Меднева

експерт УЧР, ДЛЗЛД

032/261 474
032/280 048

teodoramedneva@uni-plovdiv.bg

Доника Гюзелева

специалист УЧР

032/261 353

donikag@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 14 Май 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg