уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Университетски архив

Университетски архив

 

Състав

Име 

Длъжност

 Email, телефон

Ивелина Симеонова

архивист

 ivcvetkova@uni-plovdiv.bg

 032/261320

Ели Попова

архивист

 eli-popova@uni-plovdiv.bg

 032/261320

 

Вътрешни правила и документи

 

Последна промяна на 14 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол