уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Звена » Регионален център за дистанционно обучение

Регионален център за дистанционно обучение

Екипът на Регионалния център за дистанционно обучение уведомява преподавателите и студентите на Пловдивския университет, че:

  • Средата за електронно обучение „Пловдивски електронен университет“ (Moodle) е достъпна на адрес: e-learning.uni-plovdiv.bg
  • По всички въпроси, свързани със затруднения с регистрация и влизане в средата и нейното използване, може да се обръщате към проф. Росица Донева (rosi@uni-plovdiv.bg) и гл. ас. Силвия Гафтанджиева (sissiy88@uni-plovdiv.bg)

 

Последна промяна на 17 Март 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол