уеб достъпен сайт български език английски език

Нередности и оплаквания

Уважаеми студенти,

Ако сте се сблъскали с нередности при провеждане на учебния процес или административното обслужване в РЦДО, можете да подадете сигнал, да споделите мнение, или да направите предложения за подобравяне на качеството на обучението на тел. 032 261 440.

 

Последна промяна на 17 Март 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол