web accessibility bulgarian flag english flag

Осигуряване на качеството

Анкетни карти:

Резултати от оценяване на качеството на проведени пилотни е-курсове: 

Резултати от оценка на качеството на обучение в специалност:

Отзиви от завършили студенти:

Последна промяна на 05 Декември 2018