уеб достъпен сайт български език английски език

Осигуряване на качеството

Анкетни карти:

Резултати от оценяване на качеството на проведени пилотни е-курсове: 

Резултати от оценка на качеството на обучение в специалност:

Отзиви от завършили студенти:

Последна промяна на 26 Април 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол