уеб достъпен сайт български език английски език

Нормативни документи за ЕДО

Национални:

Университетски:

  • Правилник за организация, провеждане и осигуряване на електронни и дистанционни форми на обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
  • Университетска система за управление на качеството на дистанционното обучение
  • Правилник за организацията на дейността на Регионалния център за дистанционно обучение към Пловдивския университет „П. Хилендарски“
  • Регламент за организация и ползване на университетската информационна и комуникационна инфраструктура

Други документи

Последна промяна на 15 Юли 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол