уеб достъпен сайт български език английски език

Специалности и акредитация

Средата за провеждане на ДО в ПУ "П. Хилендарски" има положителна оценка от НАОА (писмо с изх. номер 1013/1.8.2019 г.), на базата на която Университетът може да организира и провежда дистанционно обучение за всички ОКС след акредитация на съответните специалности.

Акредитирани специалности:

  • Електронно обучение - в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... за ОКС магистър
  • Информационна физика и комуникации - в професионално направление 4.1. Физически науки  за ОКС магистър
  • Телекомуникационни и информационни системи - в професионално направление 5.3. Комунинационна и компютърна техника за ОКС магистър 
  • Телекомуникационни и информационни системи - в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за ОКС бакалавър 

 

Последна промяна на 05 Март 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол