web accessibility bulgarian flag english flag

Събития

Монографична поредица "Е-обучението"

Публикувана е монографична поредица "Е-обучението", съставена от 8 книги:

  1. Увод в е-обучението;
  2. Тестът в е-обучението;
  3. Методика на е-обучението;
  4. Свободният софтуер в е-обучението;
  5. Специално образование и е-обучение;
  6. Съвременни направления на е-обучението;
  7. Език и литература в е-обучението;
  8. Пловдивски електронен университет.

Отминали събития

Последна промяна на 01 Октомври 2016