web accessibility bulgarian flag english flag

Екипи

Ръководител на РЦДО: проф. д.м.н. Георги Тотков

Научно-преподавателски състав - според учебните планове на специалностите в ДО

Администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите

 • Милен Близнаков
 • Станка Хаджиколева
 • Силвия Гафтанджиева
 • Теодора Панайотова

Технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за осигуряването на безпрепятствена комуникация

 • Слави Глухов
 • Иво Юруков
 • Петко Стайков
 • Боян Костов
 • Стилян Минчев
 • Александър Димитров
 • Александър Игнатов
Последна промяна на 22 Януари 2016