web accessibility bulgarian flag english flag

Екипи

Ръководител на РЦДО: проф. д-р Росица Донева

Научно-преподавателски състав - според учебните планове на специалностите в ДО

Администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите

  • Милен Близнаков
  • Силвия Гафтанджиева

Технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за осигуряването на безпрепятствена комуникация

  • Слави Глухов
  • Иво Юруков
  • Петко Стайков
  • Стилян Минчев
  • Александър Димитров
Последна промяна на 05 Декември 2018