уеб достъпен сайт български език английски език

Екипи

Директор на РЦДО: проф. д-р Росица Донева - rosi@uni-plovdiv.bg

Научно-преподавателски състав - според учебните планове на специалностите в ДО

Отговорник за логистичното осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите

  • доц. д-р Силвия Гафтанджиева

Технологичното и техническото осигуряване на обучението, както и поддръжката на техническите средства за осигуряването на безпрепятствена комуникация се осигурява от Университетския информационен център (УИЦ).

 

Последна промяна на 15 Март 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол