уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Университетски информационен център (УИЦ)

Университетски информационен център (УИЦ)

УИЦ (Университетски информационен център) е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ „Паисий Хилендарски“, използвайки съвременни информационни технологии. УИЦ обслужва кандидатстудентската кампания, учебната, научноизследователската и административно-управленската дейност на университета. Центърът се състои от три секции:

Секция «Информационно обслужване»:
Информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника, електронна поща, web хостинг и др. Осигурява съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската работа. Предлаганите услуги са достъпни за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители от другите звена на ПУ.

Секция «Разработване и поддържане на софтуерни системи»:
Проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ „Паисий Хилендарски“ и интегрирането им в обща среда.

Секция «Мрежи и комуникации»:
Администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Открит е телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УИЦ относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги.

 

 Кандидатстудентска информация

 

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252

Email: infocenter@uni-plovdiv.bg   

 Информационен център
 Сист. администратори към УИЦ за технически проблеми

 uic

Състав

Име

Длъжност

 Телефон/Имейл/Стая

проф. д-р Балик Джамбазов

директор

 032/261 209

 direktor_uic@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 8

гл. ас. д-р Атанас Терзийски

консултант,
администриране на системи

 atanas@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Иво Юруков

сист. администратор

 ivoyurukov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 10

Стилян Минчев

сист. администратор

 s.minchev@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Антоанета Текьова

сист. администратор

 tyurukova@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Боян Костов

сист. администратор

 boyankostov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Милен Близнаков

програмист,
бази данни

milen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

Младен Тончев

програмист,
бази данни

 mladen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Асен Узунов

програмист, софтуерни приложения

 asen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Иван Иванов програмист, софтуерни приложения

 ivan-ivanov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

Златка Владимирова

сътрудник

 zvlad@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 2

Елена Василева / Елеонора Кралева

експерт, администриране на системи

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Диляна Якова

специалист, тестване софтуер

 dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Христина Борисова

експерт, системен софтуер за бази данни

 hristina@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

 

За контакти

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Университетски информационен център

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Последна промяна на 12 Юли 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол