уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Университетски информационен център (УИЦ)

Университетски информационен център (УИЦ)

УИЦ (Университетски информационен център) е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ „Паисий Хилендарски“, използвайки съвременни информационни технологии. УИЦ обслужва кандидатстудентската кампания, учебната, научноизследователската и административно-управленската дейност на университета. Центърът се състои от три секции:

Секция «Информационно обслужване»:
Информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника, електронна поща, web хостинг и др. Осигурява съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската работа. Предлаганите услуги са достъпни за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители от другите звена на ПУ.

Секция «Разработване и поддържане на софтуерни системи»:
Проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ „Паисий Хилендарски“ и интегрирането им в обща среда.

Секция «Мрежи и комуникации»:
Администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Открит е телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УИЦ относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги.

 

 Кандидатстудентска информация

Приемно време:
от понеделник до петък, 8.30 - 12.00 ч., 13.30 - 17.00 ч.

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252

Email: infocenter@uni-plovdiv.bg   

 Информационен център
 Сист. администратори към УИЦ за технически проблеми

 uic

Състав

Име

Длъжност

 Телефон/Имейл/Стая

проф. д-р Балик Джамбазов

директор

 032/261 209

 direktor_uic@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 8

проф. д-р Росица Донева зам.-директор

 rosi@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 2

гл. ас. д-р Атанас Терзийски

консултант,
администриране на системи

 atanas@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Иво Юруков

сист. администратор

 ivoyurukov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 10

Стилян Минчев

сист. администратор

 s.minchev@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Антоанета Текьова

сист. администратор

 tyurukova@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Боян Костов

сист. администратор

 boyankostov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Милен Близнаков

програмист,
бази данни

milen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

Младен Тончев

програмист,
бази данни

 mladen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Асен Узунов

програмист, софтуерни приложения

 asen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Иван Иванов

програмист, софтуерни приложения

 ivan-ivanov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

Анита Иванова

експерт, администриране на системи

 anita@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Елеонора Кралева

експерт, администриране на системи

 eleonora@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Диляна Якова / Ива Петрова

специалист, тестване софтуер

 ivapetrova@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Христина Борисова

експерт, системен софтуер за бази данни

 hristina@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

 

За контакти

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Университетски информационен център

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24,
Приемно време: от понеделник до петък, 8.30 - 12.00 ч., 13.30 - 17.00 ч.

Последна промяна на 17 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол