web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Университетски информационен център

Университетски информационен център

Университетският информационен център е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ. Дейността си осъщестява в три основни направления:

Mрежи и комуникации - администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Административни информационни системи - проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ и интегрирането им в общата изчислителна среда на УКМ.

Информационен сервиз - информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника и др.

Една от основните задачи на УИЦ е да поддържа университетските сървъри, върху които са поместени основните информационни масиви на ПУ. Важен приоритет в работата на УИЦ е проектирането, създаването и експлоатирането на програмни ресурси и локални мрежи, с помощта на които се решават основни задачи за управление на финансовите, учебните, административните и други ресурси на Университета.

През месец октомври 2011 г . е пуснат новият университетски сайт, който е разработка изцяло на УИЦ.

Открит е нов телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УИЦ относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги. 

Кандидатстудентска информация (не се избира от вътрешни телефони)        032/261 303
Информационен център (за вътрешни телефони)        032/261 302
Сист. администратори към УИЦ за технически проблеми        032/261 305

 

Състав

Име

Длъжност

Телефон

E-mail

Грозданка Генова-Певичарова

директор

032/261 209

danny@uni-plovdiv.bg

Слави Глухов

мениджър, администриране на системи

032/261 260

sgluhov@uni-plovdiv.bg

Иво Юруков

сист. администратор

032/261 305

ivoyurukov@uni-plovdiv.bg

Петко Стайков сист. администратор 032/261 205 petkostaykov@uni-plovdiv.bg

Боян Костов

сист. администратор

032/261 287

boyankostov@uni-plovdiv.bg

Стилян Минчев сист. администратор 032/261 454 s.minchev@uni-plovdiv.bg

Венцислав Начев

сист. администратор

032/347 821

v.nachev@uni-plovdiv.bg

Александър Игнатов сист. администратор 032/347 823 ignatov@uni-plovdiv.bg
Димитър Карамитев редактор, кандидатстудентска информация 032/261 302 dimitark@uni-plovdiv.bg

Венета Димитрова

кандидатстудентска информация

032/261 302

veneta.d@uni-plovdiv.bg 

Златка Владимирова

сътрудник

032/261 306

zvlad@uni-plovdiv.bg

Милен Близнаков

сист. програмист БД

032/261 304

milen@uni-plovdiv.bg

Евгения Алендарова

сист. програмист БД

032/261 472

jeni@uni-plovdiv.bg

Георги Пашев

сист. програмист БД

032/261 304

georgepashev@uni-plovdiv.bg

Георги Желязков

програмист, софтуерни приложения

032/261 307

georgizhel@uni-plovdiv.bg

Владислав Куцев

програмист, софтуерни приложения

032/261 423

vladikucev@uni-plovdiv.bg

Ахмед Коджаахмед

програмист, софтуерни приложения

032/261 472

a.kodjaahmed@uni-plovdiv.bg

Петър Величков

програмист, софтуерни приложения

 

petarkv@uni-plovdiv.bg

Венцислав Петров

специалист мултимедия

032/261 272

vpetrov@uni-plovdiv.bg

 

За контакти

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Университетски информационен център

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Последна промяна на 13 Февруари 2018