уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


    Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски информационен център (УИЦ)

Университетски информационен център (УИЦ)

УИЦ (Университетски информационен център) е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ „Паисий Хилендарски“, използвайки съвременни информационни технологии. УИЦ обслужва кандидатстудентската кампания, учебната, научноизследователската и административно-управленската дейност на университета. Центърът се състои от три секции:

Секция «Информационно обслужване»:
Информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника, електронна поща, web хостинг и др. Осигурява съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската работа. Предлаганите услуги са достъпни за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители от другите звена на ПУ.

Секция «Разработване и поддържане на софтуерни системи»:
Проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ „Паисий Хилендарски“ и интегрирането им в обща среда.

Секция «Мрежи и комуникации»:
Администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Открит е телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УИЦ относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги.

 

 Кандидатстудентска информация

      032/625 000; 032/635 049; 

 Информационен център

       032/625 000

 Сист. администратори към УИЦ за технически проблеми

       032/261 305

 uic-team

Състав

Име

Длъжност

 Телефон/Имейл/Стая

проф. д-р Балик Джамбазов

директор

 032/261 209

 direktor_uic@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 8

гл. ас. д-р Атанас Терзийски

консултант,
администриране на системи

 032/261 449

 atanas@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Иво Юруков

сист. администратор

 032/261 305

 ivoyurukov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 10

Стилян Минчев

сист. администратор

 032/261 205

 s.minchev@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Антоанета Текьова

сист. администратор

 032/261 287

 tyurukova@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Боян Костов

сист. администратор

 032/261 300

 boyankostov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Златка Владимирова

сътрудник

 032/261 306

 zvlad@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 2

Елена Василева / Елеонора Кралева

експерт, администриране на системи

 032/261 302

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Диляна Якова

специалист, тестване софтуер

 032/261 260

 dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Христина Борисова

експерт, системен софтуер за бази данни

 032/261 302

 hristina@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Милен Близнаков

програмист,
бази данни

 032/261 304

 milen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

Младен Тончев

програмист,
бази данни

 032/261 472

 mladen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Асен Узунов

програмист, софтуерни приложения

 032/261 472

 asen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Иван Иванов

програмист, софтуерни приложения

 032/261 304

 ivan-ivanov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

 

За контакти

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Университетски информационен център

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Последна промяна на 11 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол