web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Звена » Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел

 

 

Име

Длъжност

Служ. тел.

E-mail

Виеслав  М. Пилaрски

Главен счетоводител

032/261 202

pilar@uni-plovdiv.bg

Пенка С. Младенова

Експерт "Магистърски програми"

032/261 201

mladenova@uni-plovdiv.bg

Райна  С. Колева

Счетоводител

032/261 297

angelieva@uni-plovdiv.bg

Ангелина  П. Господинова

Счетоводител

032/261 495

gospodinova@uni-plovdiv.bg

Михаела  Г. Кожухарова

Счетоводител

032/261 495

mihaela@uni-plovdiv.bg

Панайотка  Д. Рускова Счетоводител

032/261 297

pruskova@uni-plovdiv.bg

Радка Ж. Байрактарова

Счетоводител

032/261 495

radka@uni-plovdiv.bg

Боянка  Х. Стоянкова

Счетоводител

032/267 485

bstoyankova@uni-plovdiv.bg

Елена Р. Колева

Счетоводител

032/261 484

ellikoleva@uni-plovdiv.bg

Велислава С. Костова

Финансов контрольор

032/261 385

kostova@uni-plovdiv.bg

Цвета  Х. Гавазова

Касиер

032/261 405

tsveti@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 18 Ноември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg