уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Отдел "Финансово-счетоводен"

Отдел "Финансово-счетоводен"

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Виеслав  М. Пилaрски

главен счетоводител

032/261 202

pilar@uni-plovdiv.bg

Ректорат, партерен етаж, стая 23

Михаела  Г. Кожухарова

зам.-главен счетоводител

032/261 495

mihaela@uni-plovdiv.bg

Ректорат, партерен етаж, стая 26

Дора Такева

зам.-главен счетоводител

032/261 457

takeva@uni-plovdiv.bg

 

Пенка С. Младенова

експерт "Магистърски програми"

032/261 201

mladenova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, партерен етаж, стая 21

 

Последна промяна на 27 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол