уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Отдел "Социални дейности"

Отдел "Социални дейности"

Длъжност

Име, E-поща

Сграда, етаж, стая, телефон

Началник

отдел „Социални дейности“

проф. д.п.н. Румяна Танкова
tankova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 139

Заместник-началник

отдел „Социални дейности“

Светослав Енчев
s.enchev@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 139

Експерт

отдел „Социални дейности“

Анелия Терзиева
aneliq_terzieva@uni-plovdiv.bg

Ректорат, южен двор,

стая „Стипендии и общежития“,
тел. 032/261 329

Юрисконсулт

отдел „Социални дейности“

Виктория Палигорова
v.paligorova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, южен двор,

стая „Стипендии и общежития“,
тел. 032/261 329

Последна промяна на 09 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол