уеб достъпен сайт български език английски език

Социална дейност

Главен експерт СД: проф. д.п.н. Румяна Танкова, e-mail: tankova@uni-plovdiv.bg

Експерт СД: Анелия Терзиева, тел. 032 261 329, e-mail: aneliq_terzieva@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 05 Септември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол