уеб достъпен сайт български език английски език

Деловодство

Местоположение: Ректорат, партерен етаж, стая №18

 Деловодители

 Телефон/Имейл/Стая

 Диана Чотрова

 032/261 301 

 didi.chotrova@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, партерен етаж, стая 18

 Янка Желева

 032/261 301

 qnajeleva@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, партерен етаж, стая 18

 Стилянка Малинова

 032/261 301

 st.malinova@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, партерен етаж, стая 18

 

Последна промяна на 12 Януари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол