уеб достъпен сайт български език английски език

Спортна дейност

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” разполага с модерна спортна база, включително учебна спортно-тренировъчна зала, която е една от най-хубавите зали в страната.

 

СЪСТАВ

Спортни бази

Име

Длъжност

 Телефон, 
 Имейл

 

проф. д.п.н Веселин Маргаритов

 Главен експерт, спортна дейност

032/261 325

Спортен комплекс "Академик"

Сафет Мустафов

 Организатор

032/628 923

Учебна спортно-тренировъчна зала

Самуил Цветков

 Управител

032/261 808

 

Последна промяна на 19 Юни 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол