уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Структура
 4. »
 5. Обслужващи звена
 6. »
 7. Университетска библиотека

Университетска библиотека

Университетската библиотека е основана през 1961 г. заедно с основаването на Университета.

Тя обслужва:

 • научноизследователската дейност, която се провежда в ПУ;
 • научно-педагогическата дейност на преподавателския състав;
 • възпитателния и образователния процес на студентите;
 • външни специалисти по съответните отрасли;
 • други библиотеки от териториалната и отрасловата библиотечна система;
 • националната библиотечна и информационна система.

Библиотечният фонд е изграден в съответствие с потребностите на Университета и като част от националния библиотечен фонд. Съдържа около 280 000 библиотечни документa от всички области на науката.

Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.

 

Проверка за заети книги

Електронен каталог на библиотеката

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол