web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Библиотека

Библиотека

Университетската библиотека е основана през 1961 г. заедно с основаването на Университета.

Тя обслужва:

  • научноизследователската дейност, която се провежда в ПУ;
  • научно-педагогическата дейност на преподавателския състав;
  • възпитателния и образователния процес на студентите;
  • външни специалисти по съответните отрасли;
  • други библиотеки от териториалната и отрасловата библиотечна система;
  • националната библиотечна и информационна система.

Библиотечният фонд е изграден в съответствие с потребностите на Университета и като част от националния библиотечен фонд. Съдържа около 280 000 библиотечни документa от всички области на науката.

Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.

 

Проверка за заети книги

Електронен каталог на библиотеката

Последна промяна на 07 Октомври 2015