уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетска библиотека

Университетска библиотека

Университетската библиотека е основана през 1961 г. заедно с основаването на Университета.

Тя обслужва:

  • научноизследователската дейност, която се провежда в ПУ;
  • научно-педагогическата дейност на преподавателския състав;
  • възпитателния и образователния процес на студентите;
  • външни специалисти по съответните отрасли;
  • други библиотеки от териториалната и отрасловата библиотечна система;
  • националната библиотечна и информационна система.

Библиотечният фонд е изграден в съответствие с потребностите на Университета и като част от националния библиотечен фонд. Съдържа около 280 000 библиотечни документa от всички области на науката.

Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.

 

Проверка за заети книги

Електронен каталог на библиотеката

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол