уеб достъпен сайт български език английски език

Структура

Университетската библиотека има мрежова структура, съставена от Централна библиотека и десет филиални библиотеки:

 • Библиотека „Американистика”;
 • Библиотека в гр. Смолян към Физико-технологичен факултет;
 • Библиотека „Западни филологии”;
 • Библиотека по математика и информатика;
 • Библиотека по новогръцки език, литература и култура;
 • Библиотека „Славистика“;
 • Библиотека по турски език, литература и култура;
 • Икономическа библиотека;
 • Педагогическа библиотека;
 • Руски център;
 • Философско-историческа библиотека;
 • Юридическа библиотека

 

Последна промяна на 10 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол