уеб достъпен сайт български език английски език

За контакти

Пловдив 4000

ул. „Цар Асен” № 24

 

Директор: Милка Янкова, тел. 032 261 427,

ел. поща: myankova@uni-plovdiv.bg

 

Централна библиотека:

Централна библиотека. Заемна служба

тел. 032 261 431

Междубиблиотечно заемане

тел. 032 261 458

ел. поща: krasi_m@mail.bg

Обработка книги

тел. 032 261 458

Дигитализация. Библиотечна документация

тел. 032 261 382

Справочно-библиографско и информационно обслужване.

Периодика

тел. 032 261 448,

ел. поща: slavena_shumarovaz@uni-plovdiv.bg

Юридическа библиотека

Публикуване в CEEOL

тел. 032 261 360

ел. поща:yulan_1@yahoo.com

Икономическа библиотека

тел. 032 261 216


Пловдив 4000

бул. „България” № 236

Библиотека по математика и информатика: тел. 032 261 809
Педагогическа библиотека: тел. 032 261 783
Библиотека „Западни филологии и американистика”: тел. 032 261 782
Библиотека по новогръцки език: тел. 032 261 774
Библиотека по турски език, литература и култура тел. 032 261 802

 

Последна промяна на 11 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол