уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Звена » Центрове и лаборатории » Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

 Нова информация!!! >>> вж. секция: НОВИНИ

 _____________________________________

О Б Я В Я В А:

 _____________________________________

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е: 
4-ТИ  К Р Ъ Г -
 2 0 2 1 – 2 0 2 2 Г.

 _____________________________________

> О С Н О В Н О   М Е Н Ю <

 

I. ACADEMIA IUVENTUTIS

1. За Центъра

2. Нашата общност

 

II. Обучение

 

   >> Разписания 2019/2020

 

 

   >> Разписания 2020/2021 

 

  >> Разписания 2021

 

 

 

III. Проекти

 

IV. Новини

 

V. Онлайн консултации

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 11 Октомври 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол