web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Звена » Центрове и лаборатории » Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

 Нова информация!!! >>> вж. секция: НОВИНИ

 _____________________________________

О Б Я В Я В А:

 _____________________________________

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ: 3-ти КРЪГ

2021

_____________РАЗПИСАНИЯ 2021___

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАРИ: 2-ри КРЪГ

 _____________________________________

> О С Н О В Н О   М Е Н Ю <

 

I. ACADEMIA IUVENTUTIS

1. За Центъра

2. Нашата общност

 

II. Обучение

 

   >> Разписания 2019/2020

 

 

   >> Разписания 2020/2021 

 

  >> Разписания 2021

 

III. Проекти

 

IV. Новини

 

V. Онлайн консултации

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 16 Юни 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол