уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Информационни ресурси
  4. »
  5. Центрове и лаборатории
  6. »
  7. Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ САЙТ >>>

 

 

КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ САЙТ >>>

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 20 Януари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол