уеб достъпен сайт български език английски език

КОНТАКТИ

 

КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ САЙТ >>>

 

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

 

Координатор на Центъра: д-р Лидия Шамова

pu.sciencenter @ gmail.com

 

Директор на Центъра: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

dir.sciencenter @ gmail.com

 

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ 

consult.sciencenter @ gmail.com

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 20 Януари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол