уеб достъпен сайт български език английски език

Новини

КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ САЙТ >>>

 

П О С Л Е Д Н И  Н О В И Н И 

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

*  20-12-2021  *

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И УСМИХНАТА НОВА 2022 ГОДИНА!

 

ACADEMIA IUVENTUTIS 

Ви пожелава да сте здрави и вдъхновени, пълни с обич и жадуващи за знания!

 

 

*  8-12-2021  *

 

ЧЕСТИТ 8-МИ ДЕКЕМВРИ, СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ! 

*  1-12-2021  *

 

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №8

10 декември 2021, 16 ч. 

 

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis 

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №8 от интердисциплинарния лекториум:

 

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

 

На 10 декември от 16:00 ч.  д-р Артур Кордон,

президент на "Кордон Консълтинг", САЩ 

ще говори на тема:

 

"Големият взирв" на изкуствения интелект

Линк за достъп: meet.google.com/jef-npkp-hmv

 

 

*  29-10-2021  *

 

PhD Program in Comparative Literature

at Louisiana State University

 

Students who have received a BA or MA in Comparative Literature, in another national literary tradition, or in allied areas of study apply directly to our PhD program. Those who have completed the BA with qualifications in specific disciplines have the option of completing an MA in English, French Studies, Hispanic Studies, Philosophy, or any other approved field during their course of studies. Students who apply before January 15, 2022, will be considered for graduate assistantships for the 2022-2023 academic year and beyond.

 

LSU Comparative LIterature Program_2021

LSU Complit Flyer_2021

 

 

*  26-10-2021  *

 

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №7

02 ноември 2021, 16 ч. 

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА 

ЛЕКЦИЯ №7 от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО

На 02 ноември 2021 г. от 16:00 ч.

д-р Рада Попова

от Кьолнския университет

ще говори на тема:

КОСМОСЪТ ПОД "КОНТРОЛА" НА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО - НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ УТОПИЯ?

Линк за достъп: meet.google.com/jef-npkp-hmv

 

 

*  12-10-2021  *

Европейската академия предлага уникален курс по "Предложение писане за проекти за научни изследвания и иновации", който обхваща всички елементи на успешна оферта и обръща внимание на всички детайли, които оценителите търсят в проектните предложения.

 

Предстоящите ни дати на планирания курс са следните:

20-21-22 октомври 2021 онлайн - ОГРАНИЧЕНИ МЕСТА

10-11-12 Ноември 2021 Онлайн

24-25-26 ноември 2021 онлайн - ОГРАНИЧЕНИ МЕСТА

8-9-10 December 2021 Online

19-20-21 January 2022 Online

16-17-18 February 2022 Online

16-17-18 March 2022 Online

Програма за кратък курс:

Ден 1
СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ИЗТОЧНИЦИ 1 Преглед на програмния период 2021—2027 г.
възможности за финансиране 2 Видове потоци на финансиране по Иновационна политика 2 2021-2027 > малките детайли под всеки поток на финансиране, които са от значение
3 Как да се гарантира най-доброто прилучване между вашия проект и наличен поток на финансиране/Call
4 Проучване th д различни представи за иновации
5 Въпроси/отговори относно потоците на финансиране

и дискусия Ден 2
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЕЧЕЛИВШИте
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 Преглед на печелившото предложение от съществено значение
функции 2 Разработване на
най-добрата обосновка на
проекта 3 Демонстриране
на въздействие 4 Обединяване на правилните активи 5 Поставяне на себе си в ролята на "оценителя"
6
Семинар/упражнение сесия Ден 3

ДЕМОНСТРИРАЩ ДОБРО ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1 Изработване на плана за изпълнение 2 Справяне с риска
3 Разработване
на план за стабилно разпространение и
експлоатация 4 Семинар/сесия за упражнения

 

*  12-10-2021  *

Конкурс за стипендии “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на неправителствени организации за академичната 2022-2023 година

 

Крайният срок за подаване на документи е 1 декември, 2021 г. В помощ на кандидатите, се провеждат серия от виртуални информационни срещи. Моля запишете се за тези, които Ви интересуват.

13 октомври – 18 ч.

4 ноември – 18 ч.

9 ноември – 18 ч.

18 ноември – 18 ч.

*  12-10-2021  *

 

We invite you to take part in the 13th International Scientific and Practical Internet Conference

«MODERN MOVEMENT OF SCIENCE»

Deadline 19 October 2021

 

Link: http://www.wayscience.com/en/13th-conference-18-19-october-2021/
If you have any questions, please contact the editors of the International Electronic Scientific and Practical Journal "WayScience" by e-mail:
wayscience@ukr.net

 

*  08-09-2021  *

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е: 
4-ТИ  К Р Ъ Г -
 2 0 2 1 – 2 0 2 2 г.

 

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: обработка на статистически данни, академична реторика, методика за разработване на научни публикации, икономически теории, езикови курсове и други. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти. Обявени са и езикови курсове по немски, английски и руски език.

 

Информация за условията на записване:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1770/

 

Списък с предлаганите курсове:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2375/

 

Регистрационна карта за избор на курс:

https://forms.gle/xnZRkTmKXfbXtjqs8

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

*  08-09-2021  *

УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ

16 септември 2021 г.

Катедра „Икономика на природните ресурси" на УНСС организира Четвърта кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ", която ще се проведе на 16 септември 2021 г. в Голямата конферентна зала на УНСС и онлайн в платформата MS Teams. Проявата се провежда под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров.

В програмата е предвидена младежка сесия!

За повече информация вижте следните файлове:

ПОКАНА

ПРОГРАМА

*  26-07-2021  *

 

Младите учени в България със собствена национална организация и амбициозна програма:

"Асоциация на младите учени"

 
За повече информация виж тук: https://studenthouse.bg/centers/nsd13/
 

*  07-07-2021  *

· СЕРТИФИКАТИ ·

2021

 
На 14 юли (сряда) от 10 до 11:30 ч. в 218 каб. (2-ри етаж, Ректорат) ще могат да получат своите сертификати всички колеги, които успешно са завършили следните курсове от 2-ри кръг: AU00015, AU00016, AU00017, AU00018, AU00020, AU00021, AU00022, AU00023, AU00024.
 
Участниците ще могат да получат и сертификатите от изминалия вече 1-вия кръг от курсове, както и от 1-вия кръг интердисциплинарни семинари, организирани от Academia Iuventutis.

 

 

*  24-06-2021  *

 

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №6

30 юни, 15 ч.

 

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА 

ЛЕКЦИЯ №6 от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО

На 30 юни от 15:00 ч.

проф. д-р Иван Чалъков

от Философко-историческия факулте

ще говори на тема:

ИЗКУСТВЕН СПЪТНИК НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОКОЛОЗЕМНА ОРБИТА?

Европейската интеграция и "Новият космос"

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

 

*  16-06-2021  *

 

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА

И Н Т Е Р Д И С Ц И П Л И Н А Р Н И  С Е М И Н А Р И

В Т О Р И   К Р Ъ Г 

 

ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2021 Г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ТУК!

 

*  21-05-2021  *

„Многоликата наука - Disciplina variabilis“

18.11.2021 г.

УниБИТ

За втора поредна година Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ към УниБИТ организира докторантски и постдокторантски четения по актуални проблеми на културното наследство на тема „Многоликата наука - Disciplina variabilis“. Четенията ще се проведат на 18.11.2021 г. в УниБИТ.

Културното наследство е интердисциплинарна научна област и затова отправяме покана към докторанти и постдокторанти от различни научни организации и направления да представят свои разработки по проблематиката на форума. Предвижда се и издаването на електронен сборник съобразно изискванията на НАЦИД. 

 

*  21-05-2021  *

 

 11-то издание на Национална стипендиантска програма

"За жените в науката"

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като и тази година ще бъдат присъдени три стипендии на стойност 5000 евро всяка.

За повече информация проследете линка: 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2310/

 

 

*  24-05-2021  *

 

 

Честит 24 май!

Със здраве за ръка,

със сила българска в сърцето,

със слово и наука все напред, напред! 

 

 

*  11-05-2021  *

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №5

18 май, 16 ч.

 

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА 

ЛЕКЦИЯ №5 от интердисциплинарния лекториум:
ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

На 18 май от 16:00 ч.

по покана на Филологическия факултет

проф. д.ф.н. Мони Алмалех

от Нов български университет

ще говори на тема:

"Семиотика на мечтанието.

От Библията досега или от сега към Библията"

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

 

*  10-05-2021  *

 

IV Международен фестивал за поезия "Орфей"
13 - 15 май

На 13 и 14 май от 18 ч. заповядайте в Малката раннохристиянска базилика на Пловдив на IV Международен фестивал за поезия "Орфей"! Тази година с участието на Георги Господинов! Вход свободен! За повече информация посетете: https://orpheus-plovdiv.eu/

*  23-04-2021  *

 

 

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №4

29 април, 16 ч.

 
Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти
Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА

ЛЕКЦИЯ №4 от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

 

На ​​29 април от 16:00 ч.​ 

доц. д-р Солея Даньо 

о​​т​ Химическия факултет ще говори на тема:

"Хроматографията – методология, насочена към здравето"

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

 

 

*  22-04-2021  *

Стипендии "Фулбрайт"

за магистърски и докторски програми

2022 - 2023 г.

 
Имаме удоволствието да поканим потенциалните кандидати за стипендии "Фулбрайт" за магистърски и докторски програми през академичната 2022-23 г. на информационна сесия за успешното попълване и подаване на апликации за стипендии "Фулбрайт". Вярваме, че с приближаване на крайния срок - 21 май, 2021 г., подобна информация ще е полезна за кандидатите.
 
На 27 април (вторник) от 6 ч. изпълнителният директор на Комисия "Фулбрайт" и програмният координатор Мария Костова ще предложат консултации по попълването на апликацията за стипендии за магистърски и докторски програми: компоненти на формуляра, структура на есетата, времеви очертания на конкурса и ще са на разположение за въпроси и отговори.
 
Уебинарът е безплатен и отворен за всички желаещи!
 
Моля, регистрирайте се предварително тук: 
 

 

*  05-04-2021  *

КОНФЕРЕНТНА СРЕЩА

12 април 2021г.

 

ACADEMIA IUVENTUTIS Ви кани на конферентна среща по случай приема на нови докторанти през 2021 г.!

Предвидена е следната програма:

 • Среща с РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО
 • ACADEMIA IUVENTUTIS – дейности, ориентирани към докторантите
 • Лекция на проф. д-р ИВАН ГАНЧЕВ от ФМИ на тема „Научно израстване на докторантите чрез участие в международни научноизследователски проекти“

Срещата ще се проведе на 12 април 2021 г. от 15:00 ч. на следния линк:

meet.google.com/soa-ppnt-vxm

*Вход с университетската поща или с GMAIL.

Очакваме Ви!


 

*  01-04-2021  *

VI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

NEST 2021: SUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYSSUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYS

 
Наближава дългоочакваната VIта международна конференция NEST 2021: SUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYSSUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYS, на която Стопански факултет на СУ тази година е домакин. 
 
NEST 2021 ще събере 100 участника от цял свят, които ще представят своите изследвания в областта на преходите към устойчивост. 
 
Онлайн излъчвани ще бъдат само презентациите на основните лектори, които ще може да гледате на Фейсбук страницата на Стопански факултет на 8 и 9.април 2021г., както следва:
 • 9 април 9:00-10:30ч. ЕЕТ: Dr. Ralitsa Hiteva, Research Fellow at University of Sussex,  specializing in infrastructure and energy governance, business models and low-carbon transition, 
 • 8 април 14:00-15:30ч. ЕЕТ: Prof. James Meadowcroft, School of Public Policy and Administration, Department of Political Science, at Carleton University, Canada.
Всички с интерес по темата, които не са успели да се регистрират за участие в конференцията, каним на неформална онлайн среща 07.04.2021г. от 15:30ч. до 16:30ч.  да се запознаят с Мрежата от учени, изследващи преходите към устойчивост и различните възможности, които тя предлага. Моля, регистрирайте се, както е описано тук, за да получите линк за достъп.
За повече информация, моля свържете се с:
ас. Мария Трифонова,
Стопански факултет на СУ,

 

 

*  31-03-2021  *

 

РАЗПИСАНИЯ 3-ТИ КРЪГ

Скъпи колеги,

Разписанията за езиковите курсове от трети кръг са вече налични. Можете да ги видите на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2260/

Благодарим за интереса!

 

*  19-03-2021  *

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №3

25 март, 15 ч.

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти
Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА

ЛЕКЦИЯ №3 от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

На 25 март доц. д-р Елена Събева от Педагогическия факултет ще говори на тема:

"ПЕДАГОГИКА ЗА ЩАСТЛИВИ ДЕЦА"

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

За повече информация вижте плаката на събитието!
 

*  11-03-2021  *

 

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е:  3-ТИ  К Р Ъ Г 

 2 0 2 1 

 

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: обработка на статистически данни, проектна дейност и езикови курсове. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ: ТУК!

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

*  10-03-2021  *

HUMSOS

CALL FOR PAPERS 2021

MALTEPE UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENTS CONGRESS’2021
MALTEPE UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (HUMSOS)
“ADAPTATION TO PANDEMIC AND THE NEW FUTURE”

For more information CLICK HERE.

 

*  03-03-2021  *

 

ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

 

*  01-03-2021  *

 

 

 

 

*  22-02-2021  *

 

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №2

25 февруари, 16:30 ч.

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти
Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №2 от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

На 25 февруари доц. д-р Тихомир Митев от Философско-историческия факултет ще говори на тема:

"Науката в епохата на постистината. Антиваксинални нагласи и движения."

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

За повече информация вижте плаката на събитието!
 

 

*  17-02-2021  *

СЕРТИФИКАТИ ОТ 1-ВИ И 2-РИ КРЪГ

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАРИ

Напомняме на курсистите, които успешно са приключили своето обучение през 1-ви и 2-ри кръг на всички курсове и семинари, че днес, 17-ти февруари 2021 г. от 16:15 ч. до 17:15 ч. могат да вземат своите сертификати! Изключение прави единствено току-що приключилият курс с рег. №AU00022. ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

  *  05-02-2021  *

11 ФЕВРУАРИ

Международен ден на жените и момичетата в
науката

 

 

Идеята за отбелязването на Международния ден на жените и момичетата в науката, 11-ти февруари, идва от ЮНЕСКОUN-Women, институции и партньори от гражданското общество. Този ден дава възможност за насърчаване на пълния и равния достъп на жените и момичетата в науката.

Равноспоставеността между жените и мъжете е световен приоритет за ЮНЕСКО, а подкрепата на младите момичета, тяхното образование и възможност да бъдат чути идеите им са двигатели за развитие и мир.

За повече информация последвайте ТОЗИ ЛИНК

 

 * 30-01-2021 *

Национална програма "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

трета конкурсна сесия 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност – отговорна към обществото и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

 

Можете да разгледате детайлите на програмата за всеки отделен факултет на ПУ на следните линкове:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * 28-01-2021 *
 

Зимен лингвистичен семинар

януари и февруари 2021

Програма

Лекцията на Пенка Статева (от Университета в Нова Горица, Словения) на тема „Езиков трансфер в областта на прагматиката“ (Linguistic transfer
in the pragmatic domain) (на български) ще се проведе онлайн
(https://us02web.zoom.us/j/89488529539?pwd=TE5XMVY3V3c5aUsvK09XNHNUNnZCQT09#success)
на 28 януари 2021 година (четвъртък), 11:00 ч.

 

Лекцията на Артур Степанов (от Университета в Нова Горица, Словения) на  тема „Измерване на свободния словоред: някои перспективи относно
емпиричните наблюдения и моделирането“ (Measuring free word order: Some empirical and modeling perspectives) (на английски) ще се проведе онлайн
(https://us02web.zoom.us/j/83077737212?pwd=eW1CME8xNUFLN3U5aVk2NHIzZEdZZz09#success)
на 11 февруари 2021 година (четвъртък), 11:00 ч.

Повече информация за лекциите е достъпна на следния адрес:
https://ibl.bas.bg/zimen-lingvistitchen-seminar/

 
 

 

* 19-01-2021 *

Л Е К Т О Р И У М

Лекция №1

28 януари: 11ч.

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Academia Iuventutis  ОБЯВЯВА началото на

интердисциплинарен ЛЕКТОРИУМ на тема:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО

Всеки факултет ще разполага с възможността чрез избрани от него лектор и конкретна тема да ни въведе в своя портал към бъдещето.

Първи имат думата биолозите!

Линк за достъп за външни участници (само с поща в GMAIL): meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ПЛАКАТА НА СЪБИТИЕТО!

 

ЛЕКТОРИУМ - Лекция №1

 

 

 

* 01-01-2021 *

 

 

* 22-12-2020 *

 

ПРАЗНИЧНО ВИДЕО 

ACADEMIA IUVENTUTIS

 

* 08-12-2020 *

Честит 8-ми декември, скъпи колеги и приятели!

Да сме здрави и нека се множи жаждата ни за научно и духовно развитие!

Да сме смели, искрени и любопитни!

В светлината на празника нека се усмихнем на бъдещето!

 

* 01-12-2020 * 

Новата рубрика на Academia Iuventutis

 Н А Ш А Т А  О Б Щ Н О С Т

 

Днес, на 01 декември 2020 г.  стартира новата рубрика на Academia Iuventutis: НАШАТА ОБЩНОСТ
 
Запознайте се с колегите си – докторантите и постдокторантите, избрали Пловдивския университет, за да развиват научната си кариера.
 
Интервютата на тема: "Избрах науката, избрах ПУ" можете да прочетете ТУК.

 

 

* 23-11-2020 *

 

РАЗПИСАНИЯ НА КУРСОВЕТЕ ОТ 2-РИ КРЪГ

2020/2021

 

Уважаеми колеги,

Днес стартира рубриката: РАЗПИСАНИЯ 2020/2021, в която ще бъдат публикувани дати, часове, университетски и/или виртуални зали, свързани с провеждането на 2-рия кръг от обучителни курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти на ACADEMIA IUVENTUTIS.

Следете редовно рубриката за промени на вече съществуващата информация и за нови данни

За достъп до страницата последвайте ТОЗИ ЛИНК.

 

* 30-10-2020 *

One-year scholarship in Bavaria

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2021/22 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts 853,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

Please also see our flyer and further information can be found on the BAYHOST website.

Here you can find the call for application on FACEBOOK.

The application deadline for first time applications is the 1st December 2020 (date of receipt!). 

 

* 22-10-2020 *

 

univie: winter school for Cultural Historical Studies

"The Discovery of Modernity - Vienna Around 1900"

 

February 6 - 19, 2021

 

The application deadline is on December 31, 2020.

 

More information: CLICK HERE.

 

* 20-10-2020 *

 

Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти

ИЗОЛАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

 

В ОТГОВОР НА АКТУАЛНАТА СВЕТОВНА СИТУАЦИЯ

02.12. – 04.12.2020

Български културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена

Parkgasse 18, A-1030 Wien 

Call for Papers

 

Организатори

Български културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена (проф. д-р Румяна Конева)

Славянски семинар на Университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Германия (проф. д-р Елизабет Шоре, д-р Младен Влашки)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (доц. д-р Светла Черпокова, д-р Младен Влашки)

Партньори: Министерство на образованието и науката – България и българските лекторати в Европа Министерство на културата – България; Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“; Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (München)

За повече информация и регистрация: СТРАНИЦАТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

* 19-10-2020 *

 

 "ЗАКУСКА В ТИФАНИ"

   На 17 октомври Университетският център за млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ покани своите колеги в Драматичен театър – Пловдив на предпремиерата на постановката „Закуска в Тифани“.
 
   Голямата зала на театъра се изпълни с гости от всички факултети на Пловдивския университет – млади учени, докторанти и постдокторанти, специално отличени от лекторите и научните им ръководители, представители на деканатите и на ректорското ръководство.
   
   Спектакълът, останал верен на класическия роман на Труман Капоти, очарова всички с високото майсторство на актьорите и с великолепната режисура на Д. Добрева, която провокира въображението на зрителите. И нищо чудно, че на коктейла след постановката, с чаша вино в ръка, всеки развълнувано бързаше да сподели с останалите своята емоция от преживяното.
 
   Academia Iuventutis изказва сърдечни благодарности на директора на Драматичен театър – Пловдив, г-н Кръстьо Кръстев, за предоставената възможност!

 

 

* 12-10-2020 *

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е:  2-Р И  К Р Ъ Г 

2 0 2 0 / 2 0 2 1 

 

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: риторика на научния текст, академично писане на английски език, дизайн на текста, съвременни икономически теории и др. Предлаганите курсове са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 • За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“­ курсовете са безплатни!
 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти.

  NB! Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

 • При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл.
 • Допустимият максимален брой курсове, които може да запише всеки участник са 3 (три).
 • При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.
 • Успешното завършване на курса се удостоверява с двуезичен (българо-английски) сертификат.
 • КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 08 НОЕМВРИ 2020 Г.

 

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС?

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница – AU – и 5 цифри.

 

 • Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

 

*При изменения в епидемичната ситуация в страната е възможна промяна на периода на провеждане на курсовете, при които  работата в електронна среда не е допустима.

 

 

* 22-09-2020 *

Честит празник, колеги и приятели! Честит ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА на всички българи! Да сме независими и щастливи!

 

 

* 21-09-2020 *

 

 

Уважаеми колеги,

ACADEMIA IUVENTUTIS обявява, че на:

29 септември 2020 г. (вторник) от 10,30 до 12 ч. в каб. 218 (ет. 2-ри, Ректорат) 

могат да получат своите СЕРТИФИКАТИ 

всички, които са приключили успешно курсовете и семинарите, организирани от Academia Iuventutis през учебната 2019/2020 г.

Ще бъдат налични както сертификатите от семинара "ХРАНА И ХРАНЕНЕ - БЪЛГАРСКИТЕ МОДЕЛИ ИЛИ МОДЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ",

така и удостоверенията на колегите, които не са успели да присъстват на първата обявена за получаването им дата през летния семестър на изминалата учебна година, а именно, курсове с рег. номера:

AU0001, AU0002, AU0004, AU0005, AU0006, AU0007, AU0010.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

* 11-09-2020 *

Уважаеми колеги,

Записването за интердисциплинарния семинар "Родопите - картографиране на мита" (част 2-ра) приключи.

Благодарим на всички записали се за проявения интерес!

Скоро всеки регистрирал се участник ще получи допълнителна информация за пътуването по електронната пощаCA.

ACADEMIA IUVENTUTIS 

 

* 06-09-2020 *

Скъпи колеги,
 
Поздравяваме ви със 135-годишнината от Съединението на България!
 
Нека бъдем всички обединени от обща кауза за добруването на нашите земи!
 
Да продължим делото на нашите предци - просветителите!
 
Да стимулираме интелектуалното и духовно развитие на българския народ посредством образованието!
 
 

 

* 20-07-2020 *

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТИ

 

Уважаеми колеги,

На 27-07-2020 г. от 9 до 12 ч. в 218 кабинет (етаж 2-ри, ПУ "Паисий Хилендарски" - Ректорат) могат да получат своите СЕРТИФИКАТИ курсистите, които успешно са завършили следните курсове, организирани от Academia Iuventutis:

1. Англоезична академична риторика и академично писане за хуманитарни и социални науки

2. Англоезично академично писане за компютърни и природо-математически науки

3. Докторантурата – алгоритми на успешната практика. Предизвикателства пред жените докторанти

4. Комуникативни и презентационни умения

5. Методология на научните изследвания и емпиричните проучвания

6. Методични указания за разработването на научна публикация

7. Риторика на научния текст

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

* 13-07-2020 *

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

  

 

П Р Е О Б Я В Я В А 

курса при доц. д-р Маргарита Русева

"Приложение на SPSS в научните изследвания"

с нов регистрационен номер AU00013!

 

Курсът ще се проведе в периода 8 - 25 септември 2020 г.

За повече информация, последвайте ТОЗИ ЛИНК.

За регистрация в курса попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.

Срок за регистрация: 15-08-2020 г.!

 

 

* 23-06-2020 *

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

 

О Б Я В Я В А 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАРИ

 

ПЪРВИ КРЪГ 

 

ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2020 Г.

 

За повече информация виж ТУК!

 

 

* 10-06-2020 * 

VIII Национална конференция по електронно обучение във висшите училища 

25-27 септември 2020 г.

гр. Велико Търново

БЪЛГАРИЯ   

 

Каним Ви най-учтиво да споделите своите идеи, опит и резултати от изследвания на VIII-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе в периода 25–27 септември 2020 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий".

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

25–27 септември 2020 г.

 

ЛОКАЦИЯ:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (www.uni-vt.bg)

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Националният център за дистанционно обучение

Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Центъра за дистанционно обучение на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий"

 

ИНФОРМАЦИЯ:

Свалете ТОЗИ ФАЙЛ или посетете уеб страницата на Интегралния университетски център за електронно обучение на СУ: Е-ЦЕНТЪР

* * *

Важни УДЪЛЖЕНИ срокове:

 • до 31.05.2020 г. (удължен срок) – попълване на регистрационната форма на уебсайта на конференцията
 • до 31.06.2020 г. (удължен срок) – изпращане на докладите
 •  *до 30.06.2020  г. (Очаква се информация за удължаване на срока)– изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет
 •  *до 15.07.2020 г. (Очаква се информация за удължаване на срока)– изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие

 

 

* 24-05-2020 *

Честит 24 май! Със словото напред! 

 

 

* 11-05-2020 *

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ: КУРСОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

 

Уважаеми колеги,
 
Вашата оценка за предлаганото от Центъра обучение е от първостепенно значение за нас!
 
Напомняме, че след завършването на всеки един от избраните от вас курсове да попълвате  Анонимна анкета за качеството на провеждане на обучителните курсове!
 
Също така обръщаме внимание на курсистите, че сертификат не може да бъде издаден, докато не разполагаме с актуалните данни на всеки успешно завършил курса както на кирилица, така и на латиница. За тази цел е необходимо попълването на Формуляр за издаване на сертификат, чиито срок е удължен до 30 Май 2020 г.
 
В случай, че не сте получили или нямате достъп до линка с Анкетата или Формуляра, моля свържете се своевременно с нас посредством нашата поща в GMAIL: pu.sciencenter

 

 

* 02-04-2020 *

 

ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“  

   Във връзка с 10-ото юбилейно издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО в България.

 

   И тази година Програмата ще предостави три стипендии от по 5000 евро всяка с цел да отдадем заслуженото внимание на българските жени учени и да ги стимулираме да продължават да се занимават с наука.

Срокът за кандидатстване за стипендиите е удължен ДО 30 АПРИЛ 2020 г. !!!

   С желание повече български жени учени да се информират за конкурса „За жените в науката“ и възможностите, които той предоставя, за Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти ACADEMIA IUVENTUTIS е удоволствие да съдейства за популяризирането му сред дамите докторанти и доктори на ПУ "Паисий Хилендарски".

   За повече информация за програмата и критериите за кандидатстване можете да посетите и официалната страница на конкурса: https://www.zajenitevnaukata.bg/, или да се свържете с координаторите на програмата на адрес: press@m3bg.com

 

* 01-04-2020 *

 

Extension od the deadline for applications for the 8th Symposium of Young Slavists

We are aware that the past two weeks have brought many changes to our lifestyle and that access to literature is limited during these times, therefore we decided to extend the deadline for applications until 14 April. We hope that by December the situation will get back to normal and we will be able to meet eachother in person. At the same time we are aware that times are uncertain, but we are counting on publishing the conference proceedings online and in print in any case.

Please, check the following information: PHILOSLAVICA 2020

With kindest regards,

organizers of the symposium

Neža Kočnik
vodja organizacijskega odbora
 
  

* 04-03-2020 *

 

СЪБИТИЕТО НА 18-ТИ МАРТ 2020 Е ОТЛОЖЕНО!!! 

СЪБИТИЕ ПОСВЕТЕНО НА НОВОЗАЧИСЛЕНИТЕ ДОКТОРАНТИ

&

Връчване на сертификатите на успешно завършилите курс към Academia Iuventutis 

 

Скъпи колеги,

На 18-ти март 2020 г. Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia iuventutis организира събитие, посветено на новозачислените докторанти. 

Събитието ще се проведе в 6-та ауд. на ПУ "Паисий Хилендарски" - РЕКТОРАТ

 

Предвидена е следната програма:

17:00 ч.:

- Приветствено слово от Ректорското ръководство на ПУ към новозачислените докторанти;

- Кратка информация за провежданите от Центъра дейности

17:30 ч. Лекция на проф. д.ф.н. Георги Каприев на тема: "Начало на европейската наука"

18:15 ч.  Връчване на сертификатите на завършилите курсовете към Центъра до средата на месец март 2020.

18:30 ч. Коктейл (на чаша вино в двора на университета)

Най-сърдечно Ви каним да присъствате!

 

 

* 03-03-2020 * 

 

Ч Е С Т И Т  Н А Ц И О Н А Л Е Н  П Р А З Н И К!

Д а  п р е б ъ д е  Б ъ л г а р и я!

 

 

* 01-03-2020 *

 

Честита Баба Марта, мили колеги, скъпи приятели!

* * * 

 

* * * 

Тази пъстра мартеничка

баба ми я върза —

за да съм кат лястовичка

пъргава и бърза.

Както тя е от коприна

бяла и червена,

да съм цялата година

бяла и червена.

Лястовичка като видя

или щъркел — бърже

при трендафила да ида

да му я завържа.

И да стана аз тогава

хубава, голяма,

весела, засмяна, здрава,

също като мама.

("Мартеничка" на Елисавета Багряна)

 

  * 01-03-2020 *

Скъпи колеги и приятели,

За нас е удоволствие да Ви представим логото на Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis!

 

 

 

* 14-02-2020 *

 

 

 

* 13-02-2020 *

 

F A M E   L A B   T A L K I N G   S C I E N C E

 

Конкурс "Лаборатория за слава FameLab" 2020

 

    За 14-та поредна година Британски съвет организира в България конкурса за разбираемо говорене за наука "Лаборатория за слава FameLab". Конкурсът е отворен за участие за млади учени, студенти и работещи в технологичните и научни направления (STEM), както и за учители по същите направления. Кандидатите ще имат три минути пред обща, неспециализирана публика да разкажат за своята научна работа или за научна тема, която ги вълнува. Специално жури ще ги оценява по три прости критерия – яснота, научно съдържание и харизматичност – и ще подбере финалистите за националния кръг на FameLab. Преди финала, избраните млади учени ще преминат през майсторски клас по комуникация на науката, воден от британски експерт.

 

За повече информация и записване за участие: FameLab

 

* 31-01-2020 *

Скъпи курсисти,

Програмите на обучителните курсове към Центъра за млади учени, докторанти и постдокторанти са вече качени на нашия сайт.

Можете да консултирате вашия курс онлайн по всяко време на денонощието.

Не забравяйте да следите за актуализации на нашата страница!

Можете да разгледате програмата, ако последвате този линк:

РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ 1-ВИ КРЪГ: 2019/2020 Г.

С пожелание за успешни и ползотворни занимания,

ACADEMIA IUVENTUTIS

 

* 22-01-2020 *

 

"Проекти в развитие" - новата подстраница на Центъра

 Сайтът на Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти вече разполага с подстраница "Проекти в развитие", на която можете да консултирате всички актуални проекти, по които вече работи екипът на ACADEMIA IUVENTUTIS.

Тук може да се намери подробна информация за естеството на всеки действащ проект, за предстоящи работни срещи, а също така могат да бъдат разгледани СНИМКИ от проведените вече такива.

 

 

* 08-01-2020 *

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗА КУРСОВЕТЕ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS 

Е ПРЕУСТАНОВЕНО!!!

В МОМЕНТА СЕ ИЗГОТВЯТ ПРОГРАМИТЕ!

ВСИЧКИ КУРСИСТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020

 

 

 * 10-12-2019 *

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О   Р А Л И   Н А   E L S E V I E R

11 Декември 2019

 

ПУ „Паисий Хилендарски“ ще бъде част от информационното рали на Elsevier  на  11 декември.

Обучението ще се проведе от 9.00 до 12 ч. в зала Компас.

За повече информация, моля последвайте ТАЗИ ВРЪЗКА.

 

* 10-12-2019 * 

 

 

 

 

  * 10-12-2019 * 

 

Семинар за студенти, докторанти и млади учени на тема

„Безплатен софтуер в науката и образованието"

13 Декември 2019

 

Доц. д-р Ивелин Моллов, Биологически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски".

За повече информация, моля последвайте ТАЗИ ВРЪЗКА.

 

 

  * 02-12-2019 *

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

 

ОБЯВЯВА:

К У Р С О В Е: 1-ви кръг (2019/2020)

 

  ЦЕНТЪРЪТ предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: методология на научните изследвания и емпиричните проучвания, риторика на научния текст, академично писане на английски език, дизайн на текста, комуникативни и презентационни умения и др.

   Предлаганите курсове са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 

 • За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“­ курсовете са безплатни.

 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти. Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

 • При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл.

 • Няма ограничение за броя на курсовете, които може да запише един участник. При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.

 • Успешното завършване на курса се удостоверява с документ.

 

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС?

 

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

 

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница и 5 цифри.

 • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА.

 • Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06.01.2020 г.

 

Втори кръг от курсове с

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ТЕМИ

ще бъде обявен през месец март 2020 г.

 

Допълнителна информация

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

 

 

* 16-11-2019 *

 

О Ф И Ц И А Л Н А   П О К А Н А

по повод ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА в ПУ:

22-10-2019 (вторник) в 17:45 ч., Учебен театър на ПУ „Паисий Хилендарски“ (до Информационния център). За повече информация свалете прикачения файл от ТУК.

 

 

* 10-11-2019 *

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ

 

Тема на есето: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО"

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА Г-Н БОИЛ БАНОВ

Национален музей „Васил Левски”
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Фондация „Васил Левски”

ОБЯВЯВАТ

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА

ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО

 

Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г.

на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg

 

НАГРАДИ:

Първа награда – 800 лв.

Втора награда – 500 лв.

Трета награда – 300 лв.

 

Подробна информация за условията на Конкурса можете да видите ТУК

 

* 5-11-2019 *

 

П О К А Н А  З А  Т Е А Т Ъ Р

10 и 11 Ноември 2019

 

Самодейният театър на остров Хвар, където се намира и един от най-старите театри в Европа, ще изнесе представленията „Животът на свети Лаврентий мъченик“ от непознат автор и театрално адаптираната версия на първия хърватски ренесансов пътепис „Риболов и рибарски разговор“ от Петър Хекторович (1487 – 1572).

 

„Животът на свети Лаврентий мъченик“ – 10 ноември (неделя) от 19:00 ч. в църквата „Св. Йосиф“ (ул. „Д-р Г. М. Димитров“ 11Б, пресечка на ул. „Цар Асен“, зад СУ „Свети Патриарх Евтимий“ / бивша гимназия „Лиляна Димитрова“)

Подробна информация за представлението

 

„Риболов и рибарски разговор“ – 11 ноември (понеделник) от 11:00 ч. в Учебния театър на ПУ „Паисий Хилендарски“ (ул. „Цар Асен“ 24, Ректората)

> Подробна информация за представлението  

 

ВХОД СВОБОДЕН!

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 

* 18-02-2019 *

 

Създаване на Центъра

На заседание на Академичния съвет на ПУ "Паисий Хилендарски" на 18.02.2019г. е създаден Центърът за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Протокол  №34 от заседание на Академичния съвет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", проведено на 18.02.2019 година.

РЕШЕНИЕ: АС утвърждава създаването на ново структурно звено Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти с ръководител проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева. 

 

 

     >> П У Б Л И К А Ц И И  Н А 

М Л А Д И  У Ч Е Н И,

Д О К Т О Р А Н Т И 

И  П О С Т Д О К Т О Р А Н Т И << 

 

Публикации на млади учени, докторанти и постдокторанти в сборниците "Паисиеви четения", издавани от ФФ на ПУ "Паисий Хилендарски".

https://science.slovo.uni-plovdiv.net/en/arhiv1

 

     >> N E W S L E T T E R << 

 

Запиши се за нашия информационен бюлетин тук: __________________________

 

   >> L I N K S << 

Интернет връзки:

 

Развитие на академичния състав и докторантури ПУ

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/53/

http://procedures.uni-plovdiv.bg/

 

Отдел Международно сътрудничество ПУ

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/28/

 

Програма Еразъм+ ПУ

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/

 

Център за кариерно развитие ПУ

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/29/

https://careers.uni-plovdiv.bg/

 

Регионален център за дистанционно обучение

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/875/

 

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 20 Януари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол