уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


Курсове: 2-ри кръг

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 08 НОЕМВРИ 2020 г.

Максимален допустим брой избрани курсове от един участник: 3 (три)

 


ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ: 2-РИ КРЪГ 

2020 - 2021 г.

Рег.

КУРС

(описание на курса – Link)

ЛЕКТОРИ

(Представители на…)

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

млади учени, докторанти и постдокторанти от...

AU00014 

Дизайн на текст

 

 

Всички факултети

AU00015 

 

Риторика на научния текст

 

 

 

Всички факултети

 

AU00016

 

Англоезично академично писане за компютърни и природо-математически науки

 

ХФ; ФФ; ФМИ; ФИСН; БФ; ФТФ; ПФ

 

 

AU00017

 

Аглоезична академична риторика и академично писане за хуманитарни и социални науки

 

ФФ; ФИФ; ПФ; ФИСН; ЮФ

 

AU00018 

 

Методични указания за разработването на научна публикация

 

 

Всички факултети

AU00019

„Персонална идентичност“ – история, трансформация и кризи

 

 

ФИФ; ФФ; ФИСН; ЮФ; ПФ

AU00020

Съвременни икономически теории (избрани теми)

 

Всички факултети

AU00021

Социология на ЕС (интеграционни и дезинтеграционни процеси)

 

ФИФ; ФИСН; ЮФ; ПФ

AU00022 

Основни стъпки, насоки и особености при анализите чрез газова и течна хроматография

 

ХФ; БФ; ФТФ

AU00023 

How to prepare and deliver a presentation at an international conference

 

 

  • преподавател д-р Мариета Иванова Атанасова

  • ФТФ, ПУ

Всички факултети

AU00024 

Лексикална семантика или какво означава да знаем значението на една дума?

 

Всички факултети

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 08 НОЕМВРИ 2020 г.

Максимален допустим брой избрани курсове от един участник: 3 (три)

  

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 10 Май 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол