web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  Д Е Й Н О С Т И 

 

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

   > Курсове към ПУ

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

 

ОБЯВЯВА:

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАРИ

 

ПЪРВИ КРЪГ 

 

ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2020 Г.

 

За повече информация виж ТУК!

 

 

 

К У Р С О В Е: 1-ви кръг (2019/2020)

РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ 1-ВИ КРЪГ: 2019/2020 Г.

 

  ЦЕНТЪРЪТ предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: методология на научните изследвания и емпиричните проучвания, риторика на научния текст, академично писане на английски език, дизайн на текста, комуникативни и презентационни умения и др.

   Предлаганите курсове са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 

  • За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“­ курсовете са безплатни.

  • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти. Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

  • При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл.

  • Няма ограничение за броя на курсовете, които може да запише един участник. При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.

  • Успешното завършване на курса се удостоверява с документ.

 

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС?

 

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

 

  • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница и 5 цифри.

  • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА.

  • Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06.01.2020 г.

 

Втори кръг от курсове с

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ТЕМИ

ще бъде обявен през месец март 2020 г.

 

Допълнителна информация

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

 

 

   > Международни специализации 

 

Find a PhD

 

 

 
 
 
        > Допълнителни квалификации

 

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

EPhD Doctoral School

 

Medical University of Plovdiv

Selection of Scientists/Researchers for Scientific Consultation Under “Doctorant-2” Project

 

Medical University of Varna

School for PhD students

 

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 24 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg