уеб достъпен сайт български език английски език

Обучение

 

КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ САЙТ >>>

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  Д Е Й Н О С Т И 

 

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

   > Курсове към ПУ

 

 

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е:  4-ТИ  К Р Ъ Г 

 2 0 2 1 - 2 0 2 2 г. 

 

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: обработка на статистически данни, академична реторика, методика за разработване на научни публикации, икономически теории, езикови курсове и други. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти. Обявени са и езикови курсове по немски, английски и руски език.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 • За всички млади учени*, докторанти* и постдокторанти* от ПУ „Паисий Хилендарски“­, както и от университетите партньори курсовете са безплатни!
 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти.
 • Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

   NB! При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл!

 • Допустимият максимален брой курсове, които може да запише всеки участник е 3 (три) за една учебна година. С една регистрация във формата можете да изберете 1, 2 или 3 курса.
 • При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове. По отношение на езиковите курсове - предимство имат колегите, които успешно са издържали 1-во ниво на курса.
 • Успешното завършване на курса се удостоверява с двуезичен (българо-английски) сертификат.
 • КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31 ОКТОМВРИ 2021 Г.

  NB! ​ Успешно записалите се за курс или семинар са длъжни да уведомят организаторите чрез обявената за връзка електронна поща не по-късно от 5 работни дни преди началото на курса/семинара, ако са настъпили обстоятелства, които им пречат да реализират обучението си. На тяхно място ще бъдат записани колеги, останали в списъка на чакащите. Съгласно решение на УС на  Academia Iuventutis от 28.07.2020 при две нереализирани участия без известяване съответният курсист губи правото да се записва и да посещава курсове/семинари към Academia Iuventutis в рамките на следващите 3 семестъра

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС? 

КАК ДА СЕ ЗАПИША? 

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница – AU – и 5 цифри.
 • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТАУспешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

О Ч А К В А М Е   В И !  

*"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването и.

*"Докторант" е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен "доктор".

*"Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването и.

При изменения в епидемичната ситуация в страната е възможна промяна на периода на провеждане на курсовете, при които  работата в електронна среда не е допустима.

ОБЯВЯВА:

И Н Т Е Р Д И С Ц И П Л И Н А Р Н И  С Е М И Н А Р И

В Т О Р И   К Р Ъ Г 

ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2021 Г.

За повече информация виж ТУК!

 

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е:  3-ТИ  К Р Ъ Г 

 2 0 2 1 

 

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: обработка на статистически данни, проектна дейност и езикови курсове. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 • Курсовете са безплатни и достъпни за младите учени, докторантите и постдокторантите от всички факултети на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", както и за колегите им от университетите партньори!
 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти.
 • Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

   NB! При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл!

 • Допустимият максимален брой курсове, които може да запише всеки участник е 3 (три).
 • При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.
 • Успешното завършване на курса се удостоверява с двуезичен (българо-английски) сертификат.
 • КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 03 МАРТ 2020 Г.

  NB! ​ Успешно записалите се за курс или семинар са длъжни да уведомят организаторите чрез обявената за връзка електронна поща не по-късно от 5 работни дни преди началото на курса/семинара, ако са настъпили обстоятелства, които им пречат да реализират обучението си. На тяхно място ще бъдат записани колеги, останали в списъка на чакащите. Съгласно решение на УС на  Academia Iuventutis от 28.07.2020 при две нереализирани участия без известяване съответният курсист губи правото да се записва и да посещава курсове/семинари към Academia Iuventutis в рамките на следващите 3 семестъра

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС? 

КАК ДА СЕ ЗАПИША? 

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница – AU – и 5 цифри.
 • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТАУспешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

О Ч А К В А М Е   В И !  

*При изменения в епидемичната ситуация в страната е възможна промяна на периода на провеждане на курсовете, при които  работата в електронна среда не е допустима.

 

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е:  2-Р И  К Р Ъ Г 

2 0 2 0 / 2 0 2 1 

 

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: риторика на научния текст, академично писане на английски език, дизайн на текста, съвременни икономически теории и др. Предлаганите курсове са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 

 • За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“­ курсовете са безплатни!

 

 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти.

 

 • Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

   NB! При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл!

 

 • Допустимият максимален брой курсове, които може да запише всеки участник е 3 (три).

 

 • При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.

 

 • Успешното завършване на курса се удостоверява с двуезичен (българо-английски) сертификат.

 

 • КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 08 НОЕМВРИ 2020 Г.

 

  NB! ​ Успешно записалите се за курс или семинар са длъжни да уведомят организаторите чрез обявената за връзка електронна поща не по-късно от 5 работни дни преди началото на курса/семинара, ако са настъпили обстоятелства, които им пречат да реализират обучението си. На тяхно място ще бъдат записани колеги, останали в списъка на чакащите. Съгласно решение на УС на  Academia Iuventutis от 28.07.2020 при две нереализирани участия без известяване съответният курсист губи правото да се записва и да посещава курсове/семинари към Academia Iuventutis в рамките на следващите 3 семестъра

 

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС?

 

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

 

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница – AU – и 5 цифри.

 

 • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТАУспешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

 

О Ч А К В А М Е   В И ! 

 

*При изменения в епидемичната ситуация в страната е възможна промяна на периода на провеждане на курсовете, при които  работата в електронна среда не е допустима.

 

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

 

ОБЯВЯВА:

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАРИ

ПЪРВИ КРЪГ  

ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2020 Г.

 

За повече информация виж ТУК!

 

 

 

К У Р С О В Е: 1-ви кръг (2019/2020)

РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ 1-ВИ КРЪГ: 2019/2020 Г.

 

  ЦЕНТЪРЪТ предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: методология на научните изследвания и емпиричните проучвания, риторика на научния текст, академично писане на английски език, дизайн на текста, комуникативни и презентационни умения и др.

   Предлаганите курсове са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 

 • За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“­ курсовете са безплатни.

 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти. Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

 • При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл.

 • Няма ограничение за броя на курсовете, които може да запише един участник. При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.

 • Успешното завършване на курса се удостоверява с документ.

 

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС?

 

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

 

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница и 5 цифри.

 • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА.

 • Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06.01.2020 г.

 

Втори кръг от курсове с

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ТЕМИ

ще бъде обявен през месец март 2020 г.

 

Допълнителна информация

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

 

 

   > Международни специализации 

 

Find a PhD

 

 

 
 
 
        > Допълнителни квалификации

 

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

EPhD Doctoral School

 

Medical University of Plovdiv

Selection of Scientists/Researchers for Scientific Consultation Under “Doctorant-2” Project

 

Medical University of Varna

School for PhD students

 

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 20 Януари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол