web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  Д Е Й Н О С Т И 

 

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

   > Курсове към ПУ

 

 

О Б У Ч И Т Е Л Н И  К У Р С О В Е:  2-Р И  К Р Ъ Г 

2 0 2 0 / 2 0 2 1 

 

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: риторика на научния текст, академично писане на английски език, дизайн на текста, съвременни икономически теории и др. Предлаганите курсове са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 

 • За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“­ курсовете са безплатни!

 

 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти.

 

 • Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

   NB! При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл!

 

 • Допустимият максимален брой курсове, които може да запише всеки участник е 3 (три).

 

 • При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.

 

 • Успешното завършване на курса се удостоверява с двуезичен (българо-английски) сертификат.

 

 • КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 08 НОЕМВРИ 2020 Г.

 

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС?

 

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

 

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница – AU – и 5 цифри.

 

 • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТАУспешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

 

О Ч А К В А М Е   В И ! 

 

*При изменения в епидемичната ситуация в страната е възможна промяна на периода на провеждане на курсовете, при които  работата в електронна среда не е допустима.

 

 

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

 

ОБЯВЯВА:

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАРИ

ПЪРВИ КРЪГ  

ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2020 Г.

 

За повече информация виж ТУК!

 

 

 

К У Р С О В Е: 1-ви кръг (2019/2020)

РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ 1-ВИ КРЪГ: 2019/2020 Г.

 

  ЦЕНТЪРЪТ предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: методология на научните изследвания и емпиричните проучвания, риторика на научния текст, академично писане на английски език, дизайн на текста, комуникативни и презентационни умения и др.

   Предлаганите курсове са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

 

 • За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“­ курсовете са безплатни.

 • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти. Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

 • При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл.

 • Няма ограничение за броя на курсовете, които може да запише един участник. При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове.

 • Успешното завършване на курса се удостоверява с документ.

 

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС?

 

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

 

 • За регистрация се използва се КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница и 5 цифри.

 • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА.

 • Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06.01.2020 г.

 

Втори кръг от курсове с

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ТЕМИ

ще бъде обявен през месец март 2020 г.

 

Допълнителна информация

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

 

 

   > Международни специализации 

 

Find a PhD

 

 

 
 
 
        > Допълнителни квалификации

 

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

EPhD Doctoral School

 

Medical University of Plovdiv

Selection of Scientists/Researchers for Scientific Consultation Under “Doctorant-2” Project

 

Medical University of Varna

School for PhD students

 

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 18 Октомври 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg