уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


Курсове: 3-ти кръг

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >> 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31 МАРТ 2021 г.

Максимален допустим брой избрани курсове от един участник: 3 (три)

 

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ: 3-ТИ КРЪГ 

2021 г.

Рег.

КУРС

(описание на курса – Link)

ЛЕКТОРИ

(Представители на…)

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

млади учени, докторанти и постдокторанти от...

AU00025*

Приложение на SPSS в научните изследвания

 

 

Всички факултети

AU00026*

 

Методология на проекти 

 

 

Всички факултети

 

AU00027*

 Английски език

(Езиков курс)

 

Всички факултети

 

AU00028*

 

Руски език

(Езиков курс)

 

Всички факултети

 

AU00029*

 

Немски език

(Езиков курс)

 

 

Всички факултети

*Местата са запълнени и записването за курса е преустановено!

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31 МАРТ 2021 г.

Максимален допустим брой избрани курсове от един участник: 3 (три)

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 15 Март 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол