уеб достъпен сайт български език английски език

Курсове: 4-ти кръг

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31 ОКТОМВРИ 2021 г.

Максимален допустим брой избрани курсове от един участник: 3 (три)

 


ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ: 4-ТИ КРЪГ 

2021 - 2021 г.

Рег.

КУРС

(описание на курса – Link)

ЛЕКТОРИ

(Представители на…)

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

млади учени, докторанти и постдокторанти от...

AU00031

Аглоезична академична риторика и академично писане за хуманитарни и социални науки

 

ФФ; ФИФ; ПФ; ФИСН; ЮФ

AU00032*

 

Методични указания за разработването на научна публикация

 

 

 

 

Всички факултети

 

AU00033

Основни стъпки, насоки и особености при анализите чрез газова и течна хроматография  

 

 

ХФ; БФ; ФТФ

 

 

AU00034

 

Приложение на SPSS в научните изследвания

 

 

 

Всички факултети

 

AU00035

Англоезично академично писане за компютърни и природо-математически науки 

 

 

ФМИ; ФИСН; БФ; ФТФ; ХФ; ФФ; ПФ

AU00036

Съвременни икономически теории (избрани теми 2)

 

Всички факултети

AU00037*

Методология и методика на научното познание

 

 

Всички факултети

AU00038*

Академично предприемачество

 

ХФ, ФИФ, ФФ, ФМИ, БФ, ФТФ, ПФ

AU00039*

Английски език – част II

(Езиков курс)

 

 

Всички факултети

AU00040

Руски език – част II

(Езиков курс)

 

Всички факултети

AU00041

Немски език – част II
(Езиков курс)

 

Всички факултети

 Местата за курсовете обозначени със звездичка са вече запълнени. 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31 ОКТОМВРИ 2021 г.

Максимален допустим брой избрани курсове от един участник: 3 (три)

  

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 20 Октомври 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол