уеб достъпен сайт български език английски език

Семинари: 2-rи кръг

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАРИ

ВТОРИ КРЪГ 

2021 Г.

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

РЕГ. №

ТЕМА НА СЕМИНАРА

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛЕКТОРИ

AU00030

 

ЗАЯВKA ЗА УЧАСТИЕ В АU00030

 

БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ – КОНТЕКСТИ, ПРОЧИТИ, УПОТРЕБИ

 

14-17 юли 2021 г.

14 юли – ПУ „Паисий Хилендарски“, Заседателна зала

15-17 юли - Пампорово, Учебна база на ПУ „Паисий Хилендарски“

- проф. д.ф.н. Вася Велинова

Център за Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев"

- проф. д.ф.н. Николай Чернокожев

СУ „Св. Климент Охридски“

- проф. д-р Светлана Стойчева-Андерсън

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

- доц. д-р Ани Кемалова

ПУ „Паисий Хилендарски“

- доц. д-р Венета Савова

СУ „Св. Климент Охридски“

- д-р Аделина Ангушева-Тиханов

Манчестърски университет, Великобритания

- доц. д-р Елена Кантарева-Дечева

Академия за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“

- д-р Стоян Антонов

ПУ „Паисий Хилендарски“

AU00031

 

РОДОПИТЕ – КАРТОГРАФИРАНЕ НА МИТА

(ТРЕТА ЧАСТ)

 

октомври 2021 г.

-

Лекционна програма и записване – през месец септември 2021 г.

AU00032

 

 

ХРАНА И ХРАНЕНЕ - БЪЛГАРСКИТЕ МОДЕЛИ ИЛИ МОДЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ

(ВТОРА ЧАСТ)

ноември 2021 г.  - Лекционна програма и записване – през месец септември 2021 г. 

 

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 16 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол