уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


Проекти

 

КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ САЙТ >>>

П Р О Е К Т Н А  Д Е Й Н О С Т

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

 >> К А К  Д А  У Ч А С Т В А М ? << 

 

 

 

 

 >> П Р О Е К Т И << 

 

Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/151/

https://pu-science.net/

 

Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката

https://www.fni.bg/?q=node/768

 

Конкурси

https://www.fni.bg/?q=node/9

 

* 01-11-2019 *

 

Гореща новина: А К Т У А Л Н И  П Р О Е К Т И

СРОК: 15/11/2019

От тази година Център за академични изследвания София (www.cas.bg) си сътрудничи с Швейцарското посолство в България при разпространението и координирането на швейцарска стипендиантска програма за докторанти/учени от всички научни дисциплини. Много бихме ви били благодарени, ако разпространите информацията сред вашите студенти и докторанти.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ СА В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ:

* Изкуство  – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.
* Научна специализация за български докторанти  – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
* Докторантура в швейцарски университет   – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;
* Пост-докторантско научно изследване  – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Краткото описание на програмата и връзка с допълнителна информация можете да видите тук:
http://cas.bg/bg/news/swiss-government-excellence-scholarships-1929.html

 

 

 

    >> П Р О Е К Т И   В   Р А З В И Т И Е<< 

 

  • Тук ще намерите списък на проектите, които се разработват в момента с участието на Центра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти ACADEMIA IUVENTUTIS.
  • Подробна информация за всеки действащ проект, можете да намерите в краткото описание, както на страницата "ПРОЕКТИ В РАЗВИТИЕ".

 

   > Живописна България

 

Двудневна РАБОТНАТА СРЕЩА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ на международния интердисциплинарен проект Живописна България (част II): 19 – 20.12.2019 г.

За да намерите повече информация и за да разгледате снимки от семинара, моля последвайте ТОЗИ ЛИНК.

 

 

   > Родопите - картографиране на мита

 

Двудневен интердисциплинарен семинар „Родопите – картографиране на мита” (част I) 13 -14.06.2019 г.

За да намерите повече информация и за да разгледате снимки от семинара, моля последвайте ТОЗИ ЛИНК

 

     >> Международни конкурси << 

Science Project Resources

A catalog of science resources that can support your quest to learn and do science
 
 
Science Buddies
List of Science Fair Project Ideas

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/list

 

 

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 20 Януари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол