уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Стопанска и социална дейност

Стопанска и социална дейност

Главен експерт ССД: Георги Иванов, тел. 032 261 299, e-mail: dikg2002@uni-plovdiv.bg

 

Отдел "Снабдяване"

Отдел "Техническо обслужване"

Отдел "Наблюдение и контрол"

Отдел "Транспорт"

Отдел "Хигиена"

Отдел "Топлоцентрала"

Учебно-творчески бази

 

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол