уеб достъпен сайт български език английски език

Стопански дейности

Здравко Пачев - началник отдел, 0888 290 029, 032/ 261 356, zdravko.pachev@uni-plovdiv.bg
Владислава Митева – експерт АСОД, 032/ 261 452, vladim@uni-plovdiv.bg
Петко Стайков – зам. началник отдел, 032/ 261 356, petkostaykov@uni-plovdiv.bg
Силвия Стефанова – експерт Стопанска дейност, 032/ 261 225, sboneva@uni-plovdiv.bg
Тодорка Дичева- домакин, 032/ 261 452, dicheva@uni-plovdiv.bg
Нина Проданова – снабдител, 032/ 261 452, nina_prodanova@uni-plovdiv.bg

Звено „Снабдяване“
Звено „Хигиена“
Звено „Наблюдение и контрол“
Звено „Техническо обслужване“
Звено „Транспорт“
Звено „Топлоцентрала“
Телефонна централа
Учебно-творчески бази

 

Последна промяна на 24 Април 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол