уеб достъпен сайт български език английски език

Стопанска дейност

Главен експерт СД: Здравко Пачев, тел. 032 261 356, e-mail: zdravko.pachev@uni-plovdiv.bg

 

Отдел "Снабдяване"

Отдел "Техническо обслужване"

Отдел "Наблюдение и контрол"

Отдел "Транспорт"

Отдел "Хигиена"

Отдел "Топлоцентрала"

Учебно-творчески бази

 

Последна промяна на 20 Март 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол