уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Полезно » Инструкции за търсене на Google групи

Инструкции за търсене на Google групи

Приложението Google групи съдържа всички групи към uni-plovdiv.bg. За всяка специалност е създадена група, съдържаща всички студентски имейли от дадената специалност. Всички участници в групата автоматично получават на своите имейли, съобщенията изпратени до съответната група.

Последна промяна на 20 Октомври 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол