уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » Формуляри за ползване на зали, отразяване на събития и др.

Формуляри за ползване на зали, отразяване на събития и др.

Одобрил: Цветелина Иванова; Последна промяна на 22 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол