уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2021/2022

Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2021/2022

Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

обявява конкурси за научноизследователски проекти към Конкурсна сесия 2021/2022 г.

 

 Във връзка с Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./, решение на АС от 26.10.2020 г. /Протокол № 12/ и заповед Р33-5388/12.11.2020 г. Фонд „Научни изследвания“ при ПУ обявява конкурси за научноизследователски проекти за всички звена и филиали на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", като процедурата по кандидатстване е със срок  от 12.11.2020 г. до 12.12.2020 г. в автоматизирана система ПРОФИ.

 

Последна промяна на 16 Септември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол