уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за научноизследователската дейност на преподавателя за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за научноизследователската дейност на преподавателя за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ на преподавателя

Последна промяна на 24 Ноември 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол