web accessibility bulgarian flag english flag

Обяви и съобщения

Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката обявява следните конкурси:

https://www.fni.bg/?q=node/768

Документите по конкурсите са публикувани в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на Фонда:

https://www.fni.bg/?q=node/9

 

 

 

Последна промяна на 10 Юли 2018