уеб достъпен сайт български език английски език

Новини

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор на хабилитирани преподаватели по проект МОДЕРН-А. Условията за кандидатстване са публикувани в обявите:

Обява в направление Биотехнологии

Обява в направление Биологически науки, Микробиология

Обява в направление Физически науки

Обява в направление Аналитична химия

 

Виртуална кръгла маса, 22.10.2021 г.

Покана за включване на студенти в обучение по проект InnoChange 

ВАЖНО! Покана на Фонд Научни изследвания

 

Старт на проект AKTORPUS

Френският институт обяви покана за проектни предложения

Покана за Международна работна среща

Фонд „Научни изследвания“ представя проекти за върхови български научни изследвания на Софийския фестивал на науката 2021

Седма тръжна процедура за България по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция

Агенция на Европейския съюз за космическата програма - EUSPA

КОНКУРС ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА

Текущи конкурси на ФНИ

Софийски Фестивал на науката 2021

Нови конкурси на ФНИ

Конкурс на Австрийското федерално министерство за междукултурно постижение

Видеопредставяния на научни проекти, финансирани от ФНИ

Актуална информация от сайта на ФНИ

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Проведено обучение по проект АКТОРПУС

ВАЖНО! Информация относно поканата Teaming for Excellence по Програма Хоризонт Европа

 

Последна промяна на 18 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол