уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Факултети
  6. »
  7. Физико-технологичен факултет

Физико-технологичен факултет

Физико-технологичен факултетСъвместната активна работа между Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия колеж – Смолян към Университета, както и общите им цели и добрите постигнати резултати, доведоха до естественото еволюиране на двете структури.  Така с Постановление №179  на МС от 21.08.2017 г., чрез което се преобразува Физическия факултет и Техническия колеж – Смолян в структурата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ във Физико-технологичен факултет, започна новото начало на двете звена. Общото им бъдеще се изгражда върху богата традиция и история в подготовката на специалисти.

През 1974 г. към Пловдивския университет е открит нов факултет – Физически. Досега, близо 50 години, факултетът успешно подготвя специалисти  физици, учители по физика,  инженер-физици и инженери.  

Техническият колеж в гр. Смолян е основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение. С Постановление №52 на МС от 09.11.1989 г. Отделението по машиностроене и транспорт - Смолян към Техникума над средно образование по машиностроене и електротехника - Пловдив е преустроено в Полувисш институт по машиностроене и транспорт.

От 1997 г. с Постановление №15 на МС учебното заведение е включено в състава на Филиал – Смолян към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" като Технически колеж. С Постановление №41 на МС от 16.02.2001 г. Техническият колеж е основно звено в структурата на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Първата специалност, по която се обучават студенти, е "Технология на машиностроенето и уредостроенето". В следващите 3 години са приети за обучение студенти и по "Технология и организация на автотранспортната техника" и "Електроенергийна техника". От 2001 г. е разкрита специалността "Комуникационна техника и технологии", а от 2005 г. се извършва обучение по атрактивната специалност "Компютърни и комуникационни системи". От 2011 г. започва обучение по специалност „Автомобилна техника", а от 2014 г.- по специалност "Телематика".

Физико-технологичния факултет е ситуиран в две бази – Пловдив и Смолян, в които студентите се обучават в пет професионални направления.

База – Пловдив  е разположена в централната сграда на Университета, а тя самата – в центъра на гр. Пловдив. В непосредствена близост са различни студентски столове, а недалеч е спортният комплекс на Университета, с добри възможности за възстановяване – площадки, зали и игрища. Университетът разполага със студентски общежития, в които са настанени голяма част от студентите. В непосредствена близост до Физико-технологичния факултет – База-Пловдив се намира Народна библиотека “Иван Вазов” (втората по големина библиотека в България). Най-важните транспортни артерии свързват Университета с всички жилищни квартали.

База- Пловдив на Физико-технологичния факултет разполага с 15 лаборатории, три от които са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници.

База – Смолян на Физико-технологичния факултет от своя страна, предлага добри възможности за туризъм, в това число екстремен туризъм и ски-спорт. В непосредствена близост се намира и връх Рожен, където е разположена Националната астрономическа обсерватория. База – Смолян разполага със следните лаборатории: лаборатория по електрически машини и апарати, и електрообзавеждане;  осветителна  и инсталационна техника;  лаборатория по електротехника, електроника и електрически измервания; лаборатория по основи на комуникациите, комуникационни вериги и техническо документиране;  лаборатория по релейна защита, електрически мрежи и системи и електронна схемотехника; лаборатория по микропроцесорна техника, лаборатория; лаборатория по CAD/CAM/CAE системи; лаборатория по машинни елементи; лаборатория по автомобилна техника и електрообзавеждане на автомобила; лаборатория по ДВГ, диагностика и системи за управление; лаборатория по метрология и измервателна техника; лаборатория по поддържане и ремонт на транспортна техника - учебна практика; лаборатория по материалознание и металографски анализ; лаборатория по рязане, металорежещи машини и технология на машиностроенето;

Студентите от Физико-технологичния факултет  са единствените засега обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

Факултетът разполага със собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). С оглед практическата насоченост на обучението, Физико-технологичния факултет има договорености с водещи предприятия от гр. Смолян - "Арексим Инженеринг", „Костал", "Гамакабел", "Електроразпределение", "Мрежи високо напрежение", Българска телекомуникационна компания, Завод за металорежещи машини, Завод за електромеханични елементи, "Райфис" и др. за провеждане на занятия на техен терен.

 Студентите, завършили Физико-технологичния факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника. Също така Физико-технологичния факултет осигурява подготовка на пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти за нуждите на регионалната и  българската икономика в областта на машинното инженерство, електротехниката, електрониката и автоматиката, комуникационната и компютърна техниа и енергетиката.

Последна промяна на 11 Май 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол