web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически

Педагогически

Лого Педагогически 
 

СтрелкаНОВИНИ


Проведе се ежегодният семинар на студентите от Педагогическия факултет

Студентска музикална формация „Жарава“
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ набира популярност

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет 
през II семестър на академичната 2017/2018 г.

Информационни срещи за студентските мобилности
по програма Еразъм+“ за 2017-2018г.

КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2017/2018

Учебно разписание 1 семестър 2017-2018 - редовно обучение

Учебно разписание 1 семестър 2017-2018 - задочно обучение

Проект „Студентски практики“ - важно

Среща - разговор за образователната система на Каймановите острови

Уебинар

 СтрелкаЗА ФАКУЛТЕТА


 Визитка

 Ръководство

 Местоположение

 Галерия

 Документи

СтрелкаКАТЕДРИ


 Педагогика и управление на образованието

 Психология

 Социални дейности

 Предучилищна педагогика

 Начална училищна педагогика

 Музика

 Физическо възпитание

 Естетическо възпитание

СтрелкаОБУЧЕНИЕ


 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторантски програми

 

 

СтрелкаПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Български проекти

Международни проекти

EuSTD

Q4S-Quatrain for students

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ

PНИ-П-4 Научно-изследователски център за изследване социализацията на личността

 СтрелкаЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ


 Докторантско училище

 Център за психологически и педагогически изследвания

 Център по образователен мениджмънт

 Център за кариерно ориентиране и развитие

 Център по арттерапия

 Ресурсен методичен център

 Консултативен център

 Лаборатория за студенти със специални потребности

 

 

Последна промяна на 20 Октомври 2017