web accessibility bulgarian flag english flag

Педагогически

 


Педагогическият факултет е създаден през 1984 година. Разположен е в пететажен корпус на модерна нова университетска сграда. Педагогическият факултет е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 4700 студенти по 18 специалности в бакалавърска степен и 20 специалности в магистърска степен. Специализирано докторантско училище осигурява обучение на студенти в ОНС "доктор" по 16 програми.

Във факултета се обучават и чуждестранни студенти – от Гърция, Турция, Германия, Молдова, Великобритания, Македония, Испания, Белгия, Франция  и др.

Преподавателите в Педагогическия факултет са повече от 90, като половината от тях са хабилитирани (професори и доценти), а две трети са с научни степени (доктори и доктори на науките). Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети.

Педагогическият факултет разполага с голяма специализирана библиотека; секция за обучение по английски език; уебинарна зала за онлайн наблюдения на уроци; 7 зали за обучение чрез екипна работа; 9 зали за електронно обучение, включително и за създаване на електронни образователни ресурси; три учебни компютърни зали, зала за постоянен свободен достъп до интернет и за осъществяване на конферентна връзка с други образователни и научни институции; видеозала; съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала.

Последна промяна на 24 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg