web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически

Педагогически

Лого Педагогически 
 

СтрелкаНОВИНИ


КОНКУРС за допълнително финансиране по
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“.

Начало на обучението на магистри първи курс 2018/19г.

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „еразъм +“

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО "ЕРАЗЪМ+" за 2018/2019 г.

КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2018/2019

Важно: Съобщение относно проект „Студентски практики“

Пролетен концерт в читалище „Заря“, град Хасково

Държавни изпити ОКС “БАКАЛАВЪР”

Кандидатстудентски курс по изобразително изкуство

Уебинар

Преподавателски мобилности на Педагогическия факултет за 2018г.

Проведе се ежегодният семинар на студентите от Педагогическия факултет

Студентска музикална формация „Жарава“
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ набира популярност

 СтрелкаЗА ФАКУЛТЕТА


 Визитка

 Ръководство

 Местоположение

 Галерия

 Документи

СтрелкаКАТЕДРИ


 Педагогика и управление на образованието

 Психология

 Социални дейности

 Предучилищна педагогика

 Начална училищна педагогика

 Музика

 Физическо възпитание

 Естетическо възпитание

СтрелкаОБУЧЕНИЕ


 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторантски програми

 

 

СтрелкаПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Български проекти

Международни проекти

EuSTD

Q4S-Quatrain for students

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ

PНИ-П-4 Научно-изследователски център за изследване социализацията на личността

 СтрелкаЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ


 Докторантско училище

 Център за психологически и педагогически изследвания

 Център по образователен мениджмънт

 Център за кариерно ориентиране и развитие

 Център по арттерапия

 Ресурсен методичен център

 Консултативен център

 Лаборатория за студенти със специални потребности

 

 

Последна промяна на 05 Ноември 2018