web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически

Педагогически

Лого Педагогически 
 

СтрелкаНОВИНИ


Промоция випуск 2017

Седми студентски научен форум - 2018

Уебинар

Учебно разписание 2 семестър 2017-2018 - редовно обучение

Изпитни дати – задочно обучение, летен семестър на уч. 2017/2018г.

Изпитни дати - редовна сесия, зимен семестър на уч. 2017/2018г.

Учебно разписание 2 семестър 2017-2018 - задочно обучение

Преподавателски мобилности на Педагогическия факултет за 2018г.

Проведе се ежегодният семинар на студентите от Педагогическия факултет

Студентска музикална формация „Жарава“
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ набира популярност

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет 
през II семестър на академичната 2017/2018 г.

Проект „Студентски практики“ - важно

 СтрелкаЗА ФАКУЛТЕТА


 Визитка

 Ръководство

 Местоположение

 Галерия

 Документи

СтрелкаКАТЕДРИ


 Педагогика и управление на образованието

 Психология

 Социални дейности

 Предучилищна педагогика

 Начална училищна педагогика

 Музика

 Физическо възпитание

 Естетическо възпитание

СтрелкаОБУЧЕНИЕ


 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторантски програми

 

 

СтрелкаПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Български проекти

Международни проекти

EuSTD

Q4S-Quatrain for students

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ

PНИ-П-4 Научно-изследователски център за изследване социализацията на личността

 СтрелкаЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ


 Докторантско училище

 Център за психологически и педагогически изследвания

 Център по образователен мениджмънт

 Център за кариерно ориентиране и развитие

 Център по арттерапия

 Ресурсен методичен център

 Консултативен център

 Лаборатория за студенти със специални потребности

 

 

Последна промяна на 16 Март 2018