web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически

Педагогически

Лого Педагогически 
 

СтрелкаНОВИНИ


Промоция випуск 2018

ОСМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 2019 Г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ с цел практика по програма
ЕРАЗЪМ+ за ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ
720 ЕВРО  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“. - класиране

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма 

ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет 
за академичната 2018/2019 г.

Начало на обучението на магистри първи курс 2018/19г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО "ЕРАЗЪМ+" за 2018/2019 г.

КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2018/2019

Държавни изпити ОКС “БАКАЛАВЪР”

Уебинар

 СтрелкаЗА ФАКУЛТЕТА


 Визитка

 Ръководство

 Местоположение

 Галерия

 Документи

СтрелкаКАТЕДРИ


 Педагогика и управление на образованието

 Психология

 Социални дейности

 Предучилищна педагогика

 Начална училищна педагогика

 Музика

 Физическо възпитание

 Естетическо възпитание

СтрелкаОБУЧЕНИЕ


 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторантски програми

 

 

СтрелкаПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Български проекти

Международни проекти

EuSTD

Q4S-Quatrain for students

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ

PНИ-П-4 Научно-изследователски център за изследване социализацията на личността

 СтрелкаЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ


 Докторантско училище

 Център за психологически и педагогически изследвания

 Център по образователен мениджмънт

 Център за кариерно ориентиране и развитие

 Център по арттерапия

 Ресурсен методичен център

 Консултативен център

 Лаборатория за студенти със специални потребности

 

 

Последна промяна на 20 Март 2019