уеб достъпен сайт български език английски език

Задачи

Научният дизайн и научните работни задачи на Центъра по технологии са конструирани за непосредственото решаване на съществени проблеми от областта на биоикономиката и биотехнологиите при участие в европейските научни мрежи и с помощта на институционални и делови партньорства на различни структури от Европейския съюз.

Центърът по технологии към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ приветства съвместната договорна работа с различни заинтересовани страни по отношение на научноизследователската и приложна дейност от висок научен клас с оглед трансфер и комерсиализация на продукти, услуги и технологии към партньори от публичния и частния сектор.

 

Последна промяна на 18 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол