уеб достъпен сайт български език английски език

Мисия и цел

Мисия

Мисията на Центъра по технологии е да зададе нови измерения на мисленето за биоикономиката и биотехнологиите чрез въвеждане на работещи бизнес партньорски форми (Business-to-Business, B2B) и реални пазарни приложения на иновативни решения с висока добавена стойност, базирани на природния, човешкия и стопанския капитал в страната.

 

Цел

Целта на Центъра по технологии е да служи като върхова „отправна точка“ на договорна основа за съвременни приложни изследвания в областта на биоикономиката и биотехнологиите, предлагани на индустриалните участници на пазара, на малките и средни предприятия /МСП/, на публичните институции и на други заинтересовани страни.

 

Последна промяна на 17 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол