уеб достъпен сайт български език английски език

ЗА ВРЪЗКА С НАС

  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 
 
 
 
 
 
 
ПРИЕМНО ВРЕМЕ 
 
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 ЧАСА ДО 13:30 ЧАСА

гр. Пловдив,  бул. “България” № 236, ет.1, стая 125

   Нова сграда на ПУ "П. Хилендарски"

 

 

   България, 4000, гр. Пловдив,

   бул. “България” № 236, ет.1, стая 125

   (Нова сграда на ПУ "П. Хилендарски")

   тел.: +359 32 261 791

   e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg

    

     Директор ДКПРПС:

  Проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова

 

     Административен секретар:

   Нина Игнатова-Тодорова; д-р Майа Фьодорова-Радичева

   тел.: +359 32 261 791

   e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg

 

 

 

 

 

Последна промяна на 25 Октомври 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол