web accessibility bulgarian flag english flag

КОНТАКТИ

  

 

КОНТАКТИ

 

   България, 4000, гр.Пловдив,

   бул. “България” № 236, ет.1, стая 125

   (Нова сграда на ПУ "П. Хилендарски")

   тел.: +359 32 261 791

   e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg

    

     Директор ДКПРПС:

   Проф. д-р Галин Цоков,

   e-mail: gtzokov@uni-plovdiv.bg

 

     Административен секретар:

   д-р Марияна Георгиева,

   тел.: +359 32 261 791

   e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

  • от 9.00 ч. до 12.00 ч.
  • от 13.00 ч. до 15.00 ч.

 

Последна промяна на 02 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg