web accessibility bulgarian flag english flag

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

              

Образци на документи:

  • ПКС:

Заявление за придобиване на Първа ПКС

Заявление за признаване на Първа ПКС - ОНС "Доктор"

Заявление за придобиване на Втора ПКС

Заявление за придобиване на Трета ПКС

Заявление за придобиване на Четвърта ПКС

Заявление за придобиване на Пета ПКС

Бележка за стаж и липса на незличени дисциплинарни наказания

Декларация оригиналност (за Първа и Втора ПКС)

 

  • Квалификационни курсове:

Таблица за данните, необходими за издаване на удостоверение с квалификационни кредити

Заявеление за участие в квалификационен курс, индивидуални участници

 

  • Допълнителна квалификация

Заявеление за участие в допълнителна квалификация

 

  • Специализация

Заявеление за участие в професионално-педагогическа специализация

Последна промяна на 16 Април 2019