уеб достъпен сайт български език английски език

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

              

Образци на документи:

  • Разкриване на процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен /ПКС/:

Заявление за придобиване на Първа ПКС

Заявление за признаване на Първа ПКС - ОНС "Доктор"

Заявление за придобиване на Втора ПКС

Заявление за придобиване на Трета ПКС

Заявление за придобиване на Четвърта ПКС

Заявление за придобиване на Пета ПКС

Деклараця за дисциплинарни наказания

Декларация оригиналност (за Първа и Втора ПКС)

Заглавна страница на разработка за Първ и Втора ПКС

  • Квалификационни курсове:

Таблица за данните, необходими за издаване на удостоверение с квалификационни кредити

Заявеление за участие в квалификационен курс, индивидуални участници

  • Допълнителна квалификация:

Заявление за включване в програма за допълнителна квалификация

  • Професионално-педагогическа специлаизация:

Заявление за включване в програма за професионално-педагогическа специализация

Последна промяна на 24 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол