web accessibility bulgarian flag english flag

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

              

Образци на документи:

  • ПКС:

Заявление за придобиване на Първа ПКС

Заявление за признаване на Първа ПКС - ОНС "Доктор"

Заявление за придобиване на Втора ПКС

Заявление за придобиване на Трета ПКС

Заявление за придобиване на Четвърта ПКС

Заявление за придобиване на Пета ПКС

Деклараця за дисциплинарни наказания

Декларация оригиналност (за Първа и Втора ПКС)

Заглавна страница на разработка за Първ и Втора ПКС

  • Квалификационни курсове:

Таблица за данните, необходими за издаване на удостоверение с квалификационни кредити

Заявеление за участие в квалификационен курс, индивидуални участници

 

  • Допълнителна квалификация

Заявеление за участие в допълнителна квалификация

 

  • Специализация

Заявеление за участие в професионално-педагогическа специализация

Последна промяна на 18 Май 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg