уеб достъпен сайт български език английски език

Протокол

Протокол

 

Служителите от ОМС оказват необходимото съдействие при организирането и провеждането на официални срещи в ПУ, като осигуряват превод, присъствие на масмедиите, както и подходяща програма за гостите по време на престоя в Пловдив /при заявено желание/.

Последна промяна на 10 Октомври 2011
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол