web accessibility bulgarian flag english flag

Протокол

Протокол

 

Служителите от ОМС оказват необходимото съдействие при организирането и провеждането на официални срещи в ПУ, като осигуряват превод, присъствие на масмедиите, както и подходяща програма за гостите по време на престоя в Пловдив /при заявено желание/.

Последна промяна на 10 Октомври 2011
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg